Komunikaty i Ogłoszenia


21 października 2020
XXVII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) w związku z art. 15 zzx ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) Przewodnicząca Rady Powiatu Barbara Laskowskazwołała XXVII sesję Rady Powiatu Zawierciańskiego w dniu 29 października 2020 roku w trybie zdalnym. Początek obrad – godz. 12.00.

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://powiatzawiercie.sesja.pl/oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu. W BIP w zakładce Rady Powiatu dostępny jest również szczegółowy porządek obrad sesji.

Pliki do pobrania: