Powiat Zawierciański


Siedziba powiatu: miasto Zawiercie
Powierzchnia: 1003,27 km2
Ludność: 117 624 mieszkańców (dane na dzień: 31.12.2019r.)
Charakter powiatu: turystyczno – rolniczy

POWIAT ZAWIERCIAŃSKI W LICZBACH - DANE STATYSTYCZNE

Powiat w liczbach

 

Powiat Zawierciański usytuowany jest w południowej Polsce, w północno-wschodniej części województwa śląskiego, w samym sercu malowniczej Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, zwanej Jurą.

W skład powiatu wchodzi 10 gmin:

  • miejskie: Zawiercie, Poręba,
  • miejsko-wiejskie: Łazy, Ogrodzieniec, Pilica, Szczekociny,
  • wiejskie: Kroczyce, Żarnowiec, Włodowice, Irządze.

 

Te atrakcyjne turystycznie, jurajskie gminy zapraszają miłośników natury, pięknych krajobrazów i historii zarówno latem, jak i zimą. Od wiosny do jesieni można na terenie powiatu zawierciańskiego uprawiać turystykę aktywną: niezwykle popularną tu wspinaczkę skałkową (Podlesice, Rzędkowice, Podzamcze, Ryczów), ale także turystykę pieszą, rowerową i konną. Latem zapraszają otwarte kąpieliska w Siamoszycach, Dzibicach, Kostkowicach i Przyłubsku (gmina Kroczyce), zbiornik we Włodowicach, w Pilicy, kąpielisko w Łazach czy zbiornik w Szczekocinach. Jesienią kuszą pełne grzybów lasy. Zimą można poszusować na stokach narciarskich w Morsku (gmina Zawiercie), Grabowej (gmina Łazy), Cisowej i Smoleniu (gmina Pilica) lub na nartach biegowych w okolicy Podlesic. A wszystko to pośród przepięknych krajobrazów jurajskich, tajemniczych kompleksów skalnych i jaskiń. W krajobraz jurajski wpisały się XIV-wieczne warownie obronne Szlaku Orlich Gniazd, do których zaliczamy najsłynniejsze ruiny zamku Ogrodzienieckiego w Podzamczu zwanego „małym Wawelem”, jak również ruiny zamków w Smoleniu, Zawierciu-Łężec, fortalicjum w Wiesiółce oraz ruiny strażnicy w Ryczowie.

 

Najcenniejsze krajobrazowo i przyrodniczo fragmenty Jury Krakowsko-Częstochowskiej objęte zostały ochroną rezerwatową. Na terenie powiatu zawierciańskiego jest aż pięć rezerwatów przyrody: „Góra Chełm” (gmina Łazy), „Góra Zborów” (gmina Kroczyce), „Smoleń” (gmina Pilica), „Ruska Góra” (na obszarze gminy Ogrodzieniec i gminy Pilica) i „Kępina” (gmina Irządze). Stąd blisko jest do najchętniej odwiedzanych przez turystów miast południowej Polski: Krakowa (67 km od Zawiercia) i Częstochowy (45 km) oraz stolicy aglomeracji śląskiej – Katowic (43 km). Ten uroczy zakątek naszego kraju odwiedzają zarówno polscy turyści, jak i zagraniczni (co ułatwia z pewnością bliskość lotnisk w Katowicach-Pyrzowicach i Krakowie – Balicach).


Rolnictwo jest jedną z głównych gałęzi rozwoju większości gmin powiatu zawierciańskiego. Na obszarach wiejskich mieszka ok. 36 proc. ogólnej liczby mieszkańców powiatu. Użytki rolne zajmują w nim aż 62,2 proc. powierzchni ogółem, z czego ok. 75 proc. stanowią grunty orne. Wg danych szacunkowych liczba gospodarstw rolnych na tym terenie wynosi 14 960. Dominują tradycyjne kierunki upraw: zboża i ziemniaki oraz hodowla bydła mlecznego i trzody chlewnej.

30,55 proc. obszaru powiatu stanowią lasy.

 

Powiat w liczbach:

  • 10 gmin
  • 6 miast
  • 136 miejscowości wiejskich
  • 120 sołectw

 

Aktualne dane statystyczne dotyczące liczby mieszkańców w poszczególnych gminach powiatu dostępne są na stronie GUS: www.stat.gov.pl/gus/ludnosc_PLK_HTML.htm oraz www.polskawliczbach.pl/powiat_zawiercianski

 

Poniżej przedstawiamy liczbę ludności w powiecie z podziałem na gminy - na dzień 31.12.2019r.         

GMINA:                           LICZBA MIESZKAŃCÓW:             

ZAWIERCIE                                   49 204

PORĘBA                                           8 480

ŁAZY (w tym miasto)                     15 893 (6798)

OGRODZIENIEC (w tym miasto)    9 061 (4258)

PILICA (w tym miasto)                     8 570 (1917)

SZCZEKOCINY (w tym miasto)      7 658 (3595)

KROCZYCE                                      6 306

WŁODOWICE                                   5 254      

ŻARNOWIEC                                    4 597

IRZĄDZE                                           2 601

Razem: 117 624 osób

Dla porówniania stan na 31.12.2014 r.:

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

Tabela przedstawiająca liczbę ludności z podziałem na gminy

 

HERB POWIATU

Herb Powiatu