Lokalne media


Publikacja Starostwa Powiatowego w Zawierciu
Nasz Powiat Zawierciański - Biuletyn Samorządowy
Redakcja: Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. H. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
tel. (+48) 32 671-07-10 wewn. 453, 32 450-71-60
e-mail: redakcja@zawiercie.powiat.pl
e-mail: wpromocji@zawiercie.powiat.pl

(ukazuje się przynajmniej raz na kwartał)

 

Tygodniki o zasięgu powiatowym

Polska Dziennik Zachodni
Tygodnik Powiatowy Zawiercie (ukazuje się w piątki)
Redakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. 3 Maja 21, 42-400 Zawiercie
tel. /fax: (+48) 32 634-24-46
e-mail: zawiercie@dz.com.pl

Kurier Zawierciański (ukazuje się w piątki)
Redakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. 3 Maja 25, 42-400 Zawiercie
tel./fax: (+48) 32 672-49-13
e-mail: redakcja@kurierzawiercianski.pl

 

Gazeta Jurajska (ukazuje się od 02.10.2017 r.)

Redakcja i Biuro Ogłoszeń: ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 20s
42-400 Zawiercie, tel. 34 300 00 33, 793 600 007

e-mail: http://redakcja@gazetajurajska.pl

http://www.gazetajurajska.pl

 Gazety samorządowe

"Informator Miejski" - Zawiercie
Miejski Ośrodek Kultury "Centrum"
ul. Piastowska 1, 42-400 Zawiercie
www.mok.pl

Dwutygodnik Informacyjno – Publicystyczny „Echa Łaz”
Miejski Ośrodek Kultury, Łazy ul. Kościuszki 5
tel./fax (+48) 672-94-53
e-mail: echalaz@lazy.pl

Gazeta Ogrodzieniecka
Miesięcznik Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu
Pl. Wolności 24 , 42-440 Ogrodzieniec
tel. (+48) 32 673-20-44
fax (+48) 32 673-25-25
e-mail: gazetaogrodzieniecka@interia.pl

Wspólne Sprawy -  Miesięcznik M.O.K. w Porębie
M.O.K. Poręba
ul. Mickiewicza 2, 42-480 Poręba
tel. (+48) 32 677-10-73, 503-023-460

Nowe Echo Szczekocin
ul. Krakowska 23 , 42-445 Szczekociny
tel. (+48) 34 355-70-75
fax (+48) 34 355-71-65

Echo Żarnowca
ul. Rynek 1
42-439 Żarnowiec
tel. (+48) 32 644-90-40

FAKTY Gminy Włodowice
ul. Krakowska 26
42-421 Włodowice

Wieści z Kroczyc i Okolicy
ul. Batalionów Chłopskich 29
42-425 Kroczyce
tel. (+48) 34 315-21-50 do 55
e-mail: wiesci-kroczyce@o2.pl

 

W celu aktualizacji danych uprzejmie prosimy o kontakt z Wydziałem Rozwoju i Promocji Powiatu,
tel. (32) 67 107 10 wewn. 453
e-mail: wpromocji@zawiercie.powiat.pl