Aktualności


Zespół zakończył prace nad Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego
17 lipca 2020

 

W Starostwie Powiatowym w Zawierciu odbyło się ostatnie już spotkanie zespołu opracowującego Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Zawierciańskiego na lata 2020-2022. Projekt Programu wpisuje się w założenia Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a jego opracowanie jest wymogiem ustawowym.

Już wkrótce mieszkańcy będą mogli zapoznać się z jego treścią - projekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym i zamieszczony m.in. na stronie internetowej Powiatu (www.zawiercie.powiat.pl).

Po konsultacjach Program zostanie przedłożony do zatwierdzenia Radzie Powiatu Zawierciańskiego.

Ze strony Starostwa prace nad programem koordynowała Bożena Szydlik, naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych.

Pozostałe aktualności