Aktualności


XXIII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego
28 lipca 2020

W dniu dzisiejszym odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Zawierciańskiego zwołana w trybie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) na wniosek Zarządu Powiatu z dnia 24 lipca  2020 roku.

Obrady sesji dotyczyły rozpatrzenia projektu uchwał w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok oraz zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2025.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.

Transmisja online dostępna będzie na stronie internetowej https://powiatzawiercie.sesja.pl/ oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Zawierciu i w Biuletynie Informacji Publicznej – zakładka Rada Powiatu.

 

Pozostałe aktualności