Aktualności


Utrudnienia w ruchu na ul. Piłsudskiego w Zawierciu
10 września 2020

W związku z prowadzeniem robót budowlanych w ramach zadania realizowanego przez Powiat Zawierciański pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie – Kromołów" informujemy, że w dniu 14 września br. wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, zgodnie z którą:

- ulica Piłsudskiego na odcinku od ronda z ul. Leśną do skrzyżowania z ul. Źródlaną i Senatorską zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego.

Objazd w kierunku ulicy Łośnickiej będzie poprowadzony ul. Leśną w prawo w ul. Sienkiewicza i dalej w ul Równą. W tym etapie będzie otwarte dla ruchu skrzyżowanie ul. Senatorskiej z ul. Źródlaną – ruch będzie możliwy od strony ul. Senatorskiej prosto i w prawo, od ul. Źródlanej prosto i w lewo, od ul. Łośnickiej w prawo lub w lewo. Przejezdne będzie również rondo (z wyłączeniem zjazdu w kierunku ul. Łośnickiej).

Ulica Piłsudskiego (w pozostałym zakresie), ulica Łośnicka oraz ulica Filaretów w dalszym etapie realizacji inwestycji będzie zawężana fragmentami do połowy szerokości jezdni. Na zawężonych odcinkach drogi będzie wprowadzana sygnalizacja świetlna (ruch wahadłowy) lub zastosowane będzie ręczne kierowanie ruchem przez osoby uprawnione.

 

 

W kolejnych etapach planowane są następujące zmiany organizacji ruchu:

II Etap: na czas robót w obrębie skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Źródlaną i Senatorską. Objazd będzie tylko ul. Leśną, Sienkiewicza i Równą.

III Etap: zamknięcia od skrzyżowania z ul. Źródlaną i Senatorską w kierunku ul. Równej

Objazd  j/w i dopuszczony do ruchu odcinek od ronda Żabki do ul. Źródlana i Senatorska.

IV Etap: zamknięcie odcinka około 100 mb  od ul. Równej do wjazdu w ul. Polską – zastosowany będzie  ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Przy zamknięciu prawej strony tj. w kierunku ul. Łośnickiej, ulice Równa jak i Polska przy wylotach będą zamknięte dla ruchu.

Powyższe utrudnia są spowodowane tym, że na tych odcinkach robót w zakresie realizacji jest ujęta wymiana podbudowy wraz z remontem infrastruktury w tejże drodze co wymaga zamknięcia dla ruchu z całej jej szerokości.

V Etap: Pozostałe roboty będą polegały na wymianie nawierzchni i robotach w zakresie przebudowy chodników i pasów zieleni dlatego będzie prowadzony ruch wahadłowy kierowany ręcznie uwzględniając bieżące natężenie ruchu.   

Za utrudnienia przepraszamy.


 

Pozostałe aktualności