Aktualności


Z prac Komisji Rady Powiatu
26 października 2020

KOMISJA EDUKACJI

Dziś (22.10) w trybie zdalnym pracowała Komisja Edukacji. Radni przyjęli m.in. informację o realizacji zadań oświatowych w powiecie zawierciańskim w roku szkolnym 2019/2020.

Radni analizowali zdawalność matur w powiecie (w stosunku do roku ubiegłego jest ona niższa), przygotowanie szkół do pracy zdalnej, mieli także pytania dotyczące funkcjonowania dziennika elektronicznego w szkołach (złożyli wniosek o szersze informację na ten temat). Przewodniczący Dariusz Bednarz, przy akceptacji wszystkich członów Komisji zaproponował złożenie wniosku do Zarządu Powiatu o włączenie do Komisji przyznającej Nagrody Starosty za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno – wychowawczej – przedstawiciela Komisji Edukacji.

Informacje na temat realizacji zadań oświatowych referowała Krystyna Wiącek, naczelnik Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Zawierciu.

 

KOMISJA ZDROWIA I POMOCY SPOŁECZNEJ

Również w trybie zdalnym obradowała dziś (22.10.) Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej. W Komisji uczestniczyli na zaproszenie Przewodniczącej Doroty Pytlik:

Ewelina Sergiel - Błaszczyk  - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny oraz Piotr Zachariasiewicz – Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu, którzy zapoznali radnych z aktualną sytuacją epidemiologiczną w powiecie.

- Ewelina Sergiel - Błaszczyk mówiła o znacznym wzroście zakażeń w powiecie zawierciańskim i dużej liczbie przypadków aktywnych – co na obecną chwilę kwalifikowałoby powiat do znalezienia się w tzw. strefie czerwonej. Zawierciański Sanepid (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) pracuje obecnie od godz. 8.00 do 21.00 - cały czas starając się na bieżąco informować mieszkańców o wynikach, nałożonej kwarantannie bądź nadzorze epidemiologicznym.

Dane ze Szpitala Powiatowego w Zawierciu napływają do Stacji na bieżąco – problem jest z wynikami osób, które mają wykonywane testy w innych województwach lub prywatnie. Te dane przychodzą z opóźnieniem. Ponieważ Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Myszkowie została zamknięta – zawierciańska Stacja realizuje dodatkowo zadania Sanepidu myszkowskiego.

 

- Dyrektor Szpitala Powiatowego w Zawierciu - Piotr Zachariasiewicz poinformował, że zgodnie z decyzją Urzędu Wojewódzkiego szpital zapewnia 60 łóżek zakaźnych, w tym 6 respiratorowych. Na obecną chwilę zajętych jest ok. 55 łóżek, ale dodatkowo ok. 5 osób oczekuje na wyniki testów.

Dzięki temu, że Szpital dysponuje własnym laboratorium, dziennie wykonuje ok. 250-280 testów, które na bieżąco są raportowane do Sanepidu. Punkt pobrań przy Poradni chorób zakaźnych (ul. Miodowa 14) czynny jest obecnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.15 do 14.15, w weekendy od 8.00 do 10.00.

Pozostałe oddziały szpitala działają nadal bez zakłóceń, w reżimie sanitarnym (każdy pacjent ma wykonywany test).

Również bez utrudnień działają przyszpitalne poradnie (zarówno POZ jak i specjalistyczne) – udzielane są teleporady oraz umawiane są wizyty osobiste.

Z powodu zakażenia w myszkowskim szpitalu, od dwóch tygodni Szpital Powiatowy w Zawierciu przyjmuje również pacjentów z okolicznych powiatów.

 

Radni Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał, które będą procedowane na najbliższej Sesji Rady Powiatu m.in. w sprawach:

- zmiany Uchwały Nr XX/223/20 z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie ustalenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu zawierciańskiego w 2020 roku z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;

- przyjęcia „Raportu z monitoringu Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego na lata 2011-2020 za rok 2019”.

Oba tematy referowała Bożena Gwizdek – Zastępca Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu.

 

KOMISJA ROLNICTWA, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA - 26.10.2020r.

Głównym tematem Komisji była analiza informacji nt.: Stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu zawierciańskiego w 2019 roku. Temat referował Stanisław Dąbrowa – Przewodniczący Komisji.

Z przyczyn niezależnych nie mógł uczestniczyć zdalnie w Komisji  przedstawiciel Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Częstochowie, który przygotował w/w informację na podstawie przeprowadzanych przez WIOŚ badań.

 Radni pozytywnie zaopiniowali projekt uchwały Rady Powiatu z dnia 29 października 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/187/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów sesji i  uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok.

W sprawach bieżących Beata Szydłowska – naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska przedstawiła stanowisko Wydziału   w związku z pismem Urzędu  Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, dotyczącym ewaluacji wdrażania obowiązującej ustawy antysmogowej.

 

KOMISJA REWIZYJNA - 26.10.2020r.

W trybie zdalnym odbyła się również Komisja Rewizyjna. Jej Przewodnicząca Teresa Mucha-Popiel omówiła wspólnie z radnymi wchodzącymi w skład Komisji plan kontroli na 2021r. z uwzględnieniem utrudnień, jakie mogą występować w związku z pandemią.

 

KOMISJA BUDŻETU I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ - 28.10.2020r.

W trybie zdalnym odbyło się także posiedzenie Komisji Budżetu i Infrastruktury Technicznej. Radni z Przewodniczącym Komisji Marcinem Wojciechowskim analizowali informacje złożone i przedstawione przez dyrektorów: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Domu Pomocy Społecznej, Powiatowego Urzędu Pracy, Szpitala Powiatowego, Centrum Usług Wspólnych, a także naczelnika Wydziału Dróg Powiatowych na temat pozyskiwania dodatkowych źródeł finansowania od podmiotów zewnętrznych w br. oraz plany i zamierzenia na najbliższe miesiące.
 
Radni zaopiniowali pozytywnie projekty uchwał Rady Powiatu z dnia 29 października 2020 roku w sprawach:
- zmiany Uchwały Nr XVI/187/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów sesji i uchwalenia planu pracy Rady Powiatu na 2020 rok;
- przyjęcia informacji o funkcjonowaniu Centrum Usług Wspólnych w Zawierciu;
- zmian w budżecie powiatu na 2020 rok;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 – 2025.
 
O zmianach w budżecie powiatu na 2020r. i w WPF mówiła Halina Mackiewicz, Skarbnik Powiatu.
 
W punkcie: Sprawy bieżące - radna Maria Milejska złożyła wniosek o uzupełnienie odpowiedzi, która wpłynęła do Komisji na wniosek złożony podczas poprzedniego posiedzenia - w sprawie inwestycji drogowych realizowanych przez Powiat Zawierciański. Radna wnioskowała o uzupełnienie informacji o wykaz tabelaryczny z podziałem na inwestycje realizowane w każdej z gmin powiatu w ciągu ostatnich 2 lat, ze wskazaniem źródeł ich finansowania.


 

Pozostałe aktualności