Aktualności


Informacja
20 listopada 2020

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną organizacja pracy Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Zawierciu uległa zmianie.

1. Interesanci załatwiający sprawy z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy, transportu i zarządzania ruchem przyjmowani są WYŁACZNIE PO TELEFONICZNYM LUB INTERENTOWYM UMÓWIENIU WIZYTY.

2. Wszelkie wnioski wraz z załącznikami składane mogą być po wcześniejszym umówieniu wizyty w Wydziale na konkretną datę i godzinę;

3. W przypadku REZYGNACJI z umówionych terminów bardzo prosimy o ODWOŁANIE wizyt.

4. Interesanci obsługiwani są w poniedziałki od godz. 7.15 do godz. 16.45, wtorki, środy i czwartki w godz. od 7.15 do godz. 14.45, w piątek od godz. 7.15 do godz. 12.45.


5. Do urny znajdującej się przed wejściem do budynku należy wrzucać tylko sprawy niewymagające osobistego uzgodnienia i potwierdzenia. Do wniosków należy dołączyć wymagane załączniki oraz (jeśli jest to wymagane) potwierdzenie opłaty.

6. Wszelkie szczegóły dotyczące poszczególnych spraw i niezbędnych dokumentów, a także numery kont dostępne są w procedurach znajdujących się na stronie: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl Zakładka - Jak załatwić sprawę/ Wydział Komunikacji - można kliknąć tutaj: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/004/005

7. Na terenie budynku Wydziału Komunikacji obowiązują wszelkie restrykcje sanitarne. Odwiedzający urząd interesanci w wyznaczonym terminie wizyty zobowiązani są do dezynfekcji rąk. Podajnik z płynem usytuowany jest tuż przy wejściu.

8. Z uwagi na stan epidemii interesanci korzystający z bezpośredniej obsługi w Wydziale zobowiązani są do:

- zachowania odległości od innych osób,

- zakrywania ust i nosa maseczką, przyłbicą, chustą itp.

- korzystania z innych środków ochrony np. rękawiczek jednorazowych;
stosowania się do wytycznych pracownika Starostwa związanych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego (m.in. zachowania odległości, wskazania miejsca obsługi, osłony ust i nosa, posiadania rękawiczek jednorazowych, dezynfekcji rąk).


9. Osoby, które nie zastosują się do obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, nie będą obsługiwane.

10. Zachęcamy interesantów do kontaktu z Wydziałem poprzez:

a) System Indywidualnej Obsługi Klienta – internetowe umówienie wizyty poprzez stronę:

- https://www.zawiercie.powiat.pl Zakładka: DLA MIESZKAŃCÓW – Wydział Komunikacji -Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji;

- https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl Zakładka - Jak załatwić sprawę/ Wydział Komunikacji/ Zarezerwuj kolejkę w Wydziale Komunikacji;

- bezpośredni link: https://bezkolejki.eu/spzawiercie

b) e-mail: wkomunikacji@zawiercie.powiat.pl,

c) telefonicznie: dzwoniąc pod poniższe numery telefonów (obecnie urzędnicy wydziału odbierają około trzykrotnie więcej telefonów z pytaniami mieszkańców o termin załatwienia sprawy. Pracownicy Wydziału Komunikacji nie są wstanie odebrać wszystkich połączeń telefonicznych, gdyż ma to realny wpływ na tempo i sprawność załatwiania spraw osób już zapisanych i obsługiwanych):

32 6721045, 32 6714113, 32 6724190; 32 6714563.

11. Jednocześnie przypominamy o możliwości doręczenia dokumentów elektronicznych do Wydziału Komunikacji za pośrednictwem ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ na platformie SEKAP. Szczegółowe informacje na stronie: www.zawiercie.powiat.pl – Zakładka: Dla Mieszkańców – E-Urząd – Jak załatwić sprawę.

12. Telefonicznie można kontaktować się pod n/w numerami telefonów:

Rejestracja pojazdów:tel. 32 67 24 190 wewn. 117, 122, 125, 127

Prawa jazdy:32 67 14 563 wewn. 113

Transport i zarządzanie ruchem:tel. 32 67 14 563 wewn. 116, 123.


13. KASA w Wydziale jest nieczynna:

- wpłat prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane poniżej rachunki  

 lub
- podczas wizyty w Wydziale Komunikacji na stanowiskach obsługujących rejestrację pojazdów oraz wydawanie dokumentu prawa jazdy możliwe jest dokonanie opłaty kartą płatniczą w formie bezgotówkowej za pomocą systemu InfoCar - od tej formy zapłaty pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 2 zł będąca prowizją dla administratora systemu PWPW.S.A.


a) opłata za rejestrację pojazdu- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410;
b) opłata za wydanie prawa jazdy- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410;
c) opłaty skarbowe numer konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173.


14. UWAGA - od 01.03.2020r. do 31.12.2020r. obowiązują zasady ogłoszone w tzw. specustawie.

W związku z wejściem, w życie zmian do tzw. specustawy, która opublikowana została w Dz.U. z 2020r. poz. 568 dla pojazdów zakupionych lub zbytych w okresie od 1 marca 2020r. do 31 grudnia 2020r.:

wydłuża się z 30 do 180 dni termin na:
- rejestrację pojazdu niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
- zawiadomienia o nabyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP,
- zawiadomienia o zbyciu pojazdu już zarejestrowanego na terytorium RP.

Pozostałe aktualności