Aktualności


Powiat płaci za błędy PZD
16 listopada 2020
Od marca 2020 roku zadania inwestycyjne Powiatu realizuje Centrum Usług Wspólnych. Do tego czasu zadania inwestycyjne realizowały inne podmioty - z zakresu inwestycji drogowych był to POWIATOWY ZARZĄD DRÓG w Zawierciu.
 
W 2018 i 2019 r. POWIATOWY ZARZĄD DRÓG zlecił przygotowanie dokumentacji pod realizowane aktualnie inwestycje drogowe: na ul. Piłsudskiego w Zawierciu, ul. Myśliwskiej - łączącej Zawiercie i Porębę, drodze powiatowej łączącej Pilicę z Kocikową oraz na przebudowę wiaduktu w Trzebyczce*.
 
Niestety, wszystkie projekty mają znaczące wady, a te wychodzą w trakcie realizacji inwestycji.
 
- Te niedopatrzenia kierownictwa Powiatowego Zarządu Dróg będą nas sporo kosztować, szczególnie że interesy Powiatu nie zostały w zamówionych projektach należycie zabezpieczone – mówi Gabriel Dors, Starosta Zawierciański. – W postępowaniach nie dopełniono należytej staranności.
 
Największą inwestycją realizowaną aktualnie przez Powiat jest zadanie, w ramach którego wykonywany jest obecnie remont odcinka ulicy Piłsudskiego w Zawierciu. W dniu 08.10.2020 r. wykonano badania nośności podłoża od ronda przy ul. Leśnej do skrzyżowania z ul. Senatorską, które wykazały niezgodności z założeniami w dokumentacji projektowej - w efekcie czego należało uzgodnić z projektantem dodatkowe wzmocnienie podłoża i określić dodatkowy zakres prac do akceptacji. Następnie sporządzić aneks do umowy na roboty dodatkowe. To spowodowało wstrzymanie prac przy ul. Piłsudskiego aż do 2 listopada (do 11.10.2020r. wykonywana była wymiana wodociągów na tym odcinku).
 
Prace zostały już wznowione, jednak koszt dodatkowych robót, który wyniesie ok. 350 tys. zł poniesie Powiat. Zadanie powinno zostać zakończone w zaplanowanym terminie.
 
♦️ Przy ul. Myśliwskiej z kolei projektant na długości 300 m zaprojektował drogę o szerokości 5 m, gdy tymczasem obecnie jest tam asfalt o szerokości 6 m… Ponieważ inwestycja realizowana jest przy wsparciu środków unijnych – konieczne były uzgodnienia dotyczące zmian w projekcie z Urzędem Marszałkowskim. Termin zakończenia realizacji tej inwestycji przesunie się w czasie.
 
♦️ Podobnie jest z przebudową drogi powiatowej Kocikowa-Pilica – tam zabrakło w przedmiarze… 40 m drogi oraz ujęcia w projekcie robót dodatkowych, bez których przebudowa drogi nie mogłaby być prawidłowo wykonana. Nie uwzględniono również oznakowania poziomego i pionowego.
 
♦️ W projekcie przebudowy wiaduktu nad torami PKP w Trzebyczce zabrakło natomiast odwodnienia. W przypadku tej inwestycji konieczne jest zrobienie nowego projektu (!), uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego i decyzji ZRID (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej). Termin zakończenia tego zadania ulegnie zmianie.
 
Błędy na etapie aktualnie realizowanych inwestycji kosztować będą Powiat prawie 1 mln zł.
 
- Te błędy pokazują jak do tej pory realizowane były inwestycje drogowe powiatu, a moje podejrzenia co do niestaranności i braku kontroli nad inwestycjami drogowymi Powiatowego Zarządu Dróg – okazały się słuszne. Zmiana zarządzania w tej jednostce była koniecznością – dodaje Starosta.
Niestety, konsekwencje niedopracowanych projektów będą sporo kosztować, a terminy zakończenia niektórych inwestycji będą musiały zostać przesunięte.
 
 
*Pełne nazwy realizowanych zadań:
1. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1726S i 1730S na odcinku od skrzyżowania ulicy Leśnej z ulicą Piłsudskiego (rondo) do drogi krajowej nr 78 w miejscowości Zawiercie – Kromołów”;
2. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765S od km 0+000 – skrzyżowanie ul. 17-go Stycznia z drogą wojewódzką nr 794 w Pilicy do km 4+560 w Kocikowej oraz od km 4+560 do km 5+505 w Kocikowej”
3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1709S ul. Myśliwska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 791 w Zawierciu do drogi krajowej nr78 w Porębie”;
4. „Przebudowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu drogi powiatowej nr 1745 S Trzebyczka – Głazówka w miejscowości Trzebyczka”.
 
Foto: Wznowienie prac przy ul. Piłsudskiego w Zawierciu.
Pozostałe aktualności