Aktualności


Informacja Nadleśnictwa Siewierz
20 listopada 2020

Wobec pojawiających się w mediach społecznościowych informacji i zdjęć od mieszkańców, zaniepokojonych wycinką drzew prowadzoną w rejonie Markowizny i Kazimierówki, zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie do Nadleśnictwa Siewierz. Z uzyskanych informacji wynika, że Nadleśnictwo prowadzi w tych miejscach planową wycinkę, związaną z prowadzeniem prawidłowej gospodarki leśnej.

 

Informacja o pracach

Nadleśnictwo Siewierz informuje, że na styku granic administracyjnych Zawiercia i gminy Łazy, w rejonie Kazimierówki i Markowizny, zakończyły się prace związane z pozyskaniem drewna. Całkowita powierzchnia wyniosła 5,19 ha. Na terenie Zawiercia pozyskanie odbywało się jedynie na powierzchni 0,41 ha. Już w przyszłym roku Nadleśnictwo planuje w tym, miejscu sosnowe odnowienia naturalne.

Za okresowe utrudnienia przepraszamy - podyktowane są one jednak względami bezpieczeństwa. Apelujemy o stosowanie się do tablic i znaków informacyjnych oraz poleceń Służby Leśnej.

Dlaczego wycinamy stare drzewa?

Drzewa są wycinane ponieważ sosny osiągnęły wiek 90 lat i jest to optymalny moment. Później starzejące się drzewa atakowane są przez choroby grzybowe i owady. W takiej sytuacji dochodzi do zgnilizn pnia - drzewa mogą stanowić zagrożenie i marnuje się cenny surowiec, na który jest coraz większe zapotrzebowanie. Również czynniki takie jak susza dają się bardziej we znaki drzewom starzejącym się.

Więcej na ten temat znajdą Państwo klikając w link:   https://www.youtube.com/watch?v=hg-4TsA0DnU&feature=youtu.be

Zaplanowane prace.

Nasze prace prowadzone są w oparciu o Plan Urządzenia Lasu – zatwierdzony przez Ministra Środowiska. Dokument ten przygotowują eksperci z Biura Urządzania Lasu i jego opracowanie łącznie z konsultacjami w tym społecznymi trwa kilka lat. Wykonywane właśnie prace oczywiście również są uwzględnione w tym dokumencie.

Nadleśnictwo Siewierz dementuje krążące w sieci informacje, że prace mają związek z planowaną budową obwodnicy.

Nowe pokolenie lasu.

W miejsce starego lasu powstanie nowy. Choć miejscowo krajobraz ulegnie zmianie zapewniamy, że małe drzewka szybko urosną. Będziemy je pielęgnować i dbać o nie jak zawsze. W ten sposób następuje wymiana pokoleń i jest to naturalna kolej rzeczy. Sposób realizacji prac wynika z ekologii gatunku jaki będziemy tam sadzić  - to jest głównie sosny. Wymaga ona dużo słońca i taka otwarta przestrzeń jest dla niej najlepsza. Sosna to właściwy gatunek w tych warunkach glebowych jakie są w tym miejscu. Nadzorem nad pracami zajmują się fachowcy z odpowiednim wykształceniem i doświadczeniem.

Pamiętajmy, że życie lasu mierzy się perspektywą 3-4 lub więcej pokoleń.

Sadząc nowy las, oddajemy go następcom, którzy w połowie XXII w. tak jak my dzisiaj, zbiorą plon, który jest efektem pracy wielu ludzi i bardzo dużych nakładów.

Pozostałe aktualności