Aktualności


Funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego
16 marca 2020

Funkcjonowanie Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Zawierciańskiego od dnia 16 marca 2020 roku

Od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu zawierciańskiego nie prowadzą dyżurów. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122.

Sposób postępowania:

1. Na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.plprześlij  wypełniony i podpisany WNIOSEK o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej,wniosek można pobrać ze strony:

https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342

2. Ustal termin porady telefonicznej pod numerem telefonu : 32 45 07 122, rejestracja

w godzinach pracy urzędu: poniedziałek: 7.00 – 16.00, wtorek - czwartek: 7.00 – 15.00,

piątek: 7.00 – 14.00.

3.  Czekaj na telefon od prawnika w wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

UWAGA: Prawnik zadzwoni tylko pod warunkiem przesłania ww.WNIOSKU
z oświadczeniem.

4.      Możesz przekazać anonimową opinię o udzielonej nieodpłatnej pomocy prawnej pod  numerem: 32 45 07 122, na adres: sod@zawiercie.powiat.pl, lub listownie na adres: Starostwo Powiatowe w Zawierciu, Wydział Organizacyjny, ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie.

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz
z oświadczeniem - ustnie przez telefon.  Fakt ten zostaje odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce zamieszcza się następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia.

Porady i pomoc za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość mogą być  świadczone okresowo na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.


 

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności