Aktualności


Nagroda Starosty Zawierciańskiego „JURAJSKIE BERŁO”
14 maja 2020

Zapraszamy Państwa do nadsyłania zgłoszeń kandydatów do Nagrody Starosty Zawierciańskiego „JURAJSKIE BERŁO”. Nagroda przyznawania jest za szczególne osiągnięcia oraz działalność na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Zawierciańskiego.

Kategorie:

1. Pro Publico Bono – za działalność społeczną i charytatywną;

2. Przedsiębiorca Roku/Firma Roku – za działalność w zakresie przedsiębiorczości
i biznesu;

3. Sportowiec Roku – za działalność sportową i upowszechniającą zdrowy styl życia,

4. Animator Kultury – za działalność na rzecz upowszechniania kultury, folkloru, obrzędów, dziedzictwa kulturowego i wydawnictw;

5. Nagroda Specjalna – przyznawana na wniosek Starosty Zawierciańskiego lub Wicestarosty Zawierciańskiego.

Nadesłane zgłoszenia ocenia Kapituła, która może przyznać maksymalnie 2 nagrody w w/w kategoriach, uwzględniając podział:

- osoba fizyczna;

- osoba prawna lub organizacja pozarządowa lub inny podmiot, nieposiadający osobowości prawnej.

 

Nagroda może być przyznana na wniosek:

a) Samorządu Gminy z terenu powiatu zawierciańskiego (Prezydenta, Burmistrza, Wójta, Rady Gminy);

b) stowarzyszenia, działającego na terenie powiatu zawierciańskiego;

c) instytucji kultury z terenu powiatu zawierciańskiego – w zakresie kategorii Animator Kultury.

d) grupy mieszkańców (min. 10 osób).

Wniosek należy przesłać pocztą lub przekazać osobiście w zamkniętej kopercie do Starostwa Powiatowego w Zawierciu, adres: ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, Kancelaria Ogólna – w terminie do dnia 15 czerwca 2020r..

Nagroda będzie miała formę okolicznościowej statuetki wraz z dyplomem oraz nagrodą pieniężną. Informacje o nominacjach zostaną przekazane laureatom przed uroczystością rozdania nagród.

Regulamin konkursu wraz z kartami zgłoszeń dostępne są poniżej.

Pliki do pobrania:
Pozostałe aktualności