Aktualności


Bezpośrednia obsługa w urzędzie
25 maja 2020

Uprzejmie informujemy, że od dziś tj. 25.05.2020r. w holu Starostwa Powiatowego w Zawierciu na I piętrze uruchomiony został Punkt Przyjęć dla Interesantów. W punkcie jednocześnie będzie mogło przebywać do 4 osób. Tak wiec, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, prowadzona  będzie bezpośrednia obsługa interesantów.

Ważne: osoba wchodząca na teren Urzędu powinna mieć założoną maseczkę ochronną (lub w inny sposób mieć zakryte usta i nos) i rękawiczki ochronne/ lub zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym zapewnianym przez Starostwo. Budynek Starostwa należy opuścić niezwłocznie po załatwieniu sprawy.

Pracownicy obsługujący bezpośrednio mieszkańców winni mieć założone maseczki ochronne lub przyłbice oraz rękawiczki jednorazowe.

Informujemy, iż przy wejściu do budynku Starostwa wystawiona będzie nadal tymczasowa skrzynka podawcza, do której mieszkańcy mogą składać dokumenty dotyczące prowadzonych spraw. Istnieje również możliwość pobrania/wypełnienia druków urzędowych.

Ważne: cały czas zachęcamy jednak do tego, by – jeśli to możliwe – urzędowe sprawy załatwiać drogą internetową oraz konsultować się telefonicznie, a opłaty uiszczać przelewem na wskazane rachunki bankowe.

Pisma do Starostwa można kierować drogą elektroniczną na adres: sod@zawiercie.powiat.pl – formularze wniosków dostępne są natomiast na stronie: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl w zakładce: Jak załatwić sprawę.

Poniżej lista telefonów do najważniejszych komórek Starostwa:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103, 32 45 07 100;

2. Wydział Architektury – 32 45 07 141, 32 45 07 145;

3. Wydział Edukacji– 32 45 07 109;

4. Wydział Geodezji:

- Referat Ewidencji Gruntów i Budynków – 32 45 07 170;

- Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – 32 45 07 188;

5. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste – 32 45 07 193;

- przekształcenie zgody na wejście w teren oraz odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne – 32 45 07 165;

6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska – 32 45 07 131;

- Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 134, 32 45 07 132;

- Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136;

7. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160;

8. Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 107;

- Referat Zarządzania Kryzysowego – 32 45 07 108;

9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych – 32 45 07 163, 32 45 07 118;

10. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140;

11. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149;

12. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102

13. Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej i Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego na terenie Powiatu Zawierciańskiego od dnia 16 marca 2020 roku nie prowadzą dyżurów. W celu skorzystania z telefonicznej nieodpłatnej pomocy prawnej osoba proszona jest o kontakt pod numerem telefonu: 32 45 07 122, po wcześniejszym wysłaniu na adres e-mail: sod@zawiercie.powiat.pl: WNIOSKU o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zawierający oświadczenie, że zainteresowany nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, wniosek można pobrać ze strony: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/14529342

 

14. Wydział Komunikacji - ul. Włodowska 21 – przed złożeniem dokumentówzaleca się w pierwszej kolejności kontakt telefoniczny z Wydziałem:

- drogą e-mailwkomunikacji@zawiercie.powiat.pl

- telefonicznie pod n/w numerami telefonów:

Rejestracja pojazdów: tel. 32 67 24 190 wewn. 117,122, 125, 126, 127

Prawa jazdy: 32 67 14 563 wewn. 113

Transport i zarządzanie ruchem tel. 32 67 14 563 wewn. 116, 123

 

15. Kasy STAROSTWA są czynne – w miarę możliwości jednak wpłat prosimy dokonywać w formie bezgotówkowej, przelewem lub przekazem pocztowym na wskazane rachunki:

1. Opłata za użytkowanie wieczyste - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920 - tel. 32 450 7 117

3. Opłata za rejestrację pojazdu - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

4. Opłata za wydanie prawa jazdy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

5. Opłata za dziennik budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

6. Opłata za przygotowanie dziennika budowy - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej - nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410 - tel. 32 450 7 117

8. Opłaty za usługi geodezyjne - nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460 - tel. 32 450 7 189

9. Opłaty Skarbowe (w tym: wydawanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych – 17 zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS – 10 zł) nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 - tel. 32 67 216 61-3.

Pozostałe aktualności