Aktualności


Kopalnia NIE powstanie
22 czerwca 2020

 

Minister Środowiska Michał Woś poinformował w poniedziałek, 22 czerwca w Katowicach, że nie przedłużył koncesji poszukiwawczej dla firmy, która chciała rozpocząć budowę kopalni cynku i ołowiu w powiecie zawierciańskim.

To chyba jedna z najbardziej oczekiwanych decyzji - ważna dla mieszkańców całego powiatu.

Relacja dostępna jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=LvAigqoSaLU&fbclid=IwAR31a0YjFzfk0onDhlFuEF0ZlzQNCHiCwDuFcsfYtI6APbQw4sddG9sduOE


W dniu 22 czerwca Sejmik Województwa Ślaskiego jednogłośnie przyjął projekt uchwały w sprawie ochrony zasobów wody pitnej na terenie gmin powiatu zawierciańskiego i ochrony Głównego Zbiornika Wody Podziemnej GZWP 454. W praktyce oznacza to, że po przyjęciu tej uchwały żadna inwestycja, ingerująca w podziemne zasoby wodne nie będzie mogła być tu realizowana.

Dziękujemy!

 

Pozostałe aktualności