Nasz Powiat Zawierciański


Wydawcą czasopisma jest Starostwo Powiatowe w Zawierciu. W kwartalniku publikowane są materiały z życia wspólnoty samorządowej, artykuły, materiały promocyjne i fotografie prezentujące ważne dla mieszkańców powiatu informacje, problemy oraz wydarzenia społeczne, kulturalne i samorządowe.

Wydawane jest w celu informowania mieszkańców powiatu zawierciańskiego o najważniejszych sprawach i wydarzeniach publicznych z zakresu działania samorządu powiatowego i bieżących sprawach istotnych dla mieszkańców. 

Czaspismo promuje powiat zawierciański, jego walory gospodarcze i turystyczne, informuje o realizowanych inwestycjach (w tym z udziałem środków zewnętrznych), organizowanych spotkaniach, imprezach plenerowych itp. 

Siedziba redakcji mieści się w Starostwie Powiatowym w Zawierciu, pokój 318.
Tel. (+48) 32 450-71-60, 32 671-07-10 wewn. 453,

e-mail:  redakcja@zawiercie.powiat.pl, wpromocji@zawiercie.powiat.pl