Szkolenia


Jako partner w projekcie "Poprawa komunikacji społecznej w powiatach i gminach", prowadzonym przez Fundację Informatyki i Zarządzania, Wydział Informatyki Starostwa zorganizował cykl szkoleń dla pracowników Starostwa oraz jednostek organizacyjnych.

Działania te przeznaczone dla jednostek samorządu terytorialnego, które rozpoczęły wdrożenie e-usług publicznych, ale mają ograniczone możliwości finansowe w stosunku do potrzeb wynikających z zakresu prowadzonych i planowanych wdrożeń wpisały się w prowadzone przez Starostwo wdrażanie elektronicznego obiegu dokumentów zarówno w urzędzie jak i w jednostkach organizacyjnych.

Fundacja Informatyki i Zarządzania opracowała projekt dofinansowany w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego (NMF), którego celem jest poprawa komunikacji społecznej oraz promowanie rozwoju na szczeblu lokalnym w powiatach i gminach.

W szczególności szkolenia obejmują następujące tematy:

 • elektroniczny obieg dokumentów oraz elektroniczną archiwizację danych,
 • elektroniczne usługi i metody komunikacji z wykorzystaniem e-formularzy oraz e-podpisu,
 • udostępnianie informacji publicznej przez Internet oraz przy pomocy technik informatycznych,
 • tworzenie stron internetowych serwisów instytucji publicznych,
 • prawo związane z wdrażaniem e-usług publicznych,
 • bezpieczeństwo pracy w sieci wewnętrznej urzędu oraz w Internecie,
 • techniczne problemy obsługi e-usług opartych na dwustronnej komunikacji,
 • kursy z języka angielskiego i niemieckiego.

 

Cele szkolenia

Nadrzędnym celem szkolenia jest powszechne podniesienie przez kadrę urzędów poziomu wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych w zakresie wykorzystania systemów elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów oraz świadczenia elektronicznych usług dla ludności i metod komunikacji w oparciu o formularze elektroniczne i podpis elektroniczny.

 

Cele szczegółowe szkolenia to:
powszechne podniesienie przez kadrę urzędu poziomu wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu systemów elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów zintegrowanych z platformą świadczenia e-usług dla ludności,
powszechne podniesienie przez kadrę urzędu poziomu wiadomości teoretycznych i umiejętności praktycznych z zakresu systemów elektronicznych usług dla ludności oraz metod komunikacji w oparciu o formularze elektroniczne i podpis elektroniczny,
połączenie w cyklu szkoleniowym zajęć bezpośrednich o charakterze seminaryjnym (teoretycznym) z warsztatami praktycznymi, z możliwością kontynuacji nauki poprzez zdalne kursy e-learning udostępnianie przez Internet,
zapewnienie wymiany dobrej praktyki w zakresie wdrożeń systemów elektronicznego obiegu i archiwizacji dokumentów.
 

Warsztaty i seminaria prowadzone były dla:

 • Kierownictwa gmin powiatu zawierciańskiego,
 • Liderów (kierowników i naczelników wydziałów Starostwa),
 • Użytkowników (pracowników Starostwa oraz podległych jednostek organizacyjnych).

Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymali bezpłatny dostęp do platformy e-learning dostępnej przez internet.