IV kadencja (2010 - 2014)


Szczegółowe informacje na temat pracy Zarządu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej

Adres do korespondencji
Starostwo Powiatowe w Zawierciu
ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
email: sod@zawiercie.powiat.pl

Sekretariat Starosty
Tel: 32 67 213 05, fax: 32 67 219 71

Sekretariat Wicestarosty i Etatowego Członka Zarządu
Tel: 32 67 211 91, fax: 32 67 219 71

Skład Zarządu

Starosta - Rafał Krupa
Wicestarosta - Rafał Porc
Członek Zarządu - Cezary Barczyk
Członek Zarządu - Marek Szczygłowski
Członek Zarządu - Andrzej Wilk

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Członek Zarządu – Artur Janosik (do dnia 29.12.2010r. - rezygnacja z funkcji - art. 31 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym)
Członek Zarządu – Rafał Porc (od dnia 20.01.2011r. do dnia 15.11.2012r. – rezygnacja z funkcji w związku z wyborem na Wicestarostę)
Wicestarosta – Jan Grela (do dnia 15.11.2012r. – odwołany przez Radę Powiatu w dniu 25.10.2012r.)
Wicestarosta – Rafał Porc (od dnia 15.11.2012r.)
Członek Zarządu – Cezary Barczyk (od dnia 15.11.2012r.)