I kadencja (1998-2002)


Skład Zarządu

Starosta - Leszek Wojdas
Wicestarosta - Henryk Górny
Członek Zarządu - Andrzej Danecki
Członek Zarządu - Henryk Goncerz
Członek Zarządu - Elżbieta Spyra

Zmiany w składzie Zarządu w trakcie kadencji:

Wicestarosta - Krzysztof Witkowski (do 28.12.2001r. - odwołany przez Radę Powiatu)
|Wicestarosta - Henryk Górny (od 28.12.2001r. do końca kadencji)
Członek Zarządu - Stanisław Wójcik (do 31.08.2001r. - rezygnacja z funkcji - art. 31 c ust. 1 w związku z art.23 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym)