Kontakt


Starostwo Powiatowe w Zawierciu

ul. Sienkiewicza 34
42-400 Zawiercie
tel. centrala: 32 45 07 100, 32 67 107 10 do 12
tel. sekretariat I: 32 45 07 101
tel. sekretariat II: 32 45 07 102
fax.: 32 67 219 71
www.zawiercie.powiat.pl
email: sod@zawiercie.powiat.pl

EPUAP: /spzawiercie/skrytka

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

NIP: 6492296830
REGON: 276255252

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
ul. Włodowska 21
tel: 32 67 210 45, 32 67 141 13, 32 67 145 63
Faks: 32 67 210 45 w.112


Korespondencję do urzędu za pośrednictwem poczty email można przesyłać na adres: sod@zawiercie.powiat.pl (nie jest to adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej).

Korespondencja ta jest automatycznie rejestrowana w Elektronicznym Systemie Obiegu Dokumentów i w związku z tym zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) prosimy nie przysyłać na ten adres informacji handlowej .

"Art. 10. 1. Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.
2. Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Działanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 9 ust. 3 pkt 1."

Urząd pracuje:
Poniedziałek w godzinach 7.00 - 16.00
Wtorek - Czwartek w godzinach 7.00 - 15.00
Piątek w godzinach 7:00 - 14:00

Wydział Komunikacji pracuje:
Poniedziałek w godzinach 7.00 - 17.00
Wtorek - Czwartek w godzinach 7.00 - 15.00
Piątek w godzinach 7:00 - 13:00

 

Godziny otwarcia kasy:
Poniedziałek w godzinach 7.00 - 15.00
Wtorek - Czwartek w godzinach 7.00 - 14.00
Piątek w godzinach 7:00 - 13:00

Godziny otwarcia kasy w Wydziale Komunikacji:
Poniedziałek w godzinach 7.30 - 15.30
Wtorek - Czwartek w godzinach 7.30- 14.30
Piątek w godzinach 7:30 - 12:30