Dokumenty strategiczne


Strategia Rozwoju Powiatu Zawierciańskiego

Prowadzący: Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO

Telefon: 32 67 107 10 do 12 w 481, 453
Faks: 32 67 219 71
E-Mail: wpromocji@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 316, 318
 

Strategia Rozwoju Turystyki

Prowadzący: Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO

Telefon: 32 67 107 10 do 12 w 481, 453
Faks: 32 67 219 71
E-Mail: wpromocji@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 316, 318
 

Program Ochrony Środowiska

Prowadzący: Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Telefon: 32 67 107 10 do 12
Faks: 32 67 219 71
E-Mail: wrolnictwa@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 216, 217, 218, 219

Odpowiedzialny za treść Naczelnik Wydziału Bożena Wilmowska
 

Powiatowy Program Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych

Prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

Telefon: 32 67 107 49
Faks: 32 67 107 48
E-Mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Daszyńskiego 4

Odpowiedzialny za treść Kierownik zespołu do spraw rehabilitacji osób niepełnosprawnych Małgorzata Rzekiecka-Muszyńska
 

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Zawierciańskiego

Prowadzący: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zawierciu

Telefon: 32 67 107 49
Faks: 32 67 107 48
E-Mail: sekretariat@pcpr.zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Daszyńskiego 4

Odpowiedzialny za treść Zastępca dyrektora Hanna Gębicka

 

Strategia Bezpieczeństwa Powiatu

 

Prowadzący: Komisja Bezpieczeństwa i Porządku

Telefon: 32 67 107 10 do 12
Faks: 32 67 219 71
E-Mail: wobywatelski@zawiercie.powiat.pl
Miejsce urzędowania: ul. Sienkiewicza 34, pokój 109

Odpowiedzialny za treść Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Tadeusz Czapiński

 

Pliki do pobrania