Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza przeprowadzenie konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 11.03.2020