Konsultacje z organizacjami pozarządowymi projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu - 24.03.2020 r.