Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Konsultacje

Zarząd Powiatu Zawierciańskiego ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie dotyczące projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szpitala Powiatowego w Zawierciu (od 22.11.2023 r. do 05.12.2023 r.)

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o konsulacjach.pdf
Format: pdf, 483.16 kB
Uchwała.Konsultacje.Szpital Statut.pdf
Format: pdf, 861.96 kB
Uchwała.Konsultacje.Szpital Statut.docx
Format: docx, 15.33 kB
informacja RODO org.pozarząd..docx
Format: docx, 16.36 kB
RODO-klauzula informacyjna.pdf
Format: pdf, 659.26 kB
Uchwała.Statut Szpitala 1.pdf
Format: pdf, 483.82 kB
Uchwała Statut Szpitala.1.docx
Format: docx, 11.33 kB
Uchwała Statut Szpitala 2.pdf
Format: pdf, 416.08 kB
Uchwała.Statut Szpitala.2.docx
Format: docx, 11.3 kB
Uchwała Statut Szpitala 3.pdf
Format: pdf, 457.86 kB
Uchwała.Statut Szpitala.3.docx
Format: docx, 11.04 kB