Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Punkt NPP w Żarnowcu zaprasza

 

Szanowni Państwo, 

pragniemy przypomnieć, że Fundacja Togatus Pro Bono udziela nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w Powiecie Zawierciańskim. 

Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego prowadzony jest: w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Żarnowcu przy ul. Rynek 9. W poniedziałki w godzinach 16.00-20.00, od wtorku do piątku w godzinach 12.00-16.00 

 Numer telefonu, pod którym można umówić termin wizyty prawnej: 32 45 07 122

Komu przysługuje ?

Porada przysługuje osobie, która nie jest wstanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Z porady mogą skorzystać również przedsiębiorcy tj. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, które w ciągu ostatniego roku nie zatrudniały innych osób.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

➢ poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących uprawnieniach lub o spoczywających obowiązkach, również w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym

➢ wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego

➢ sporządzenie projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym

➢ sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową

➢ nieodpłatną mediację

 Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje:

➢ działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji (w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego)

➢ nieodpłatną mediację

Zapraszamy na stronę internetową Fundacji, Facebooka oraz profil YouTube, gdzie zamieszczane są materiały i filmy edukacyjne:

http://fundacja.togatus.pl/ 
https://www.facebook.com/fundacja.togatus/
https://www.youtube.com/channel/UCKOKk-tWpe0cPLcEYzvm5jA/videos

Plakat - Punkt Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w Żarnowcu popr- 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności