Starostwo Powiatowe w Zawierciu

Biuro Rzeczy Znalezionych

Biuro Rzeczy Znalezionych jest obsługiwane przez Samodzielny Referat Obsługi Technicznej.

Biuro  zlokalizowane jest w Starostwie Powiatowym w Zawierciu w pokoju 215 (II piętro).

Kontakt telefoniczny: 32 45 07 129.

Wykaz rzeczy znalezionych dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.zawiercie.powiat.finn.pl/bipkod/17989399

Informacje zamieszczane są także na tablicy ogłoszeń obok budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu.