Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Dla mieszkańców

Komunikaty dotyczące godzin pracy Starostwa Powiatowego w Zawierciu

 

Komunikat

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2023r. (piątek)

Starostwo Powiatowe w Zawierciu - wraz z Wydziałem Komunikacji

BĘDZIE NIECZYNNE.

----------------------------------------------------------------

 

W związku z koniecznością przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych w dniach 28 i  29 grudnia 2023r. uprzejmie informujemy:

 

 W dniach 28 i 29 grudnia 2023 roku 

  w budynku Starostwa Powiatowego w Zawierciu – ul. Sienkiewicza 34 

KASA BĘDZIE NIECZYNNA 

z powodu inwentaryzacji rocznej

------------------------------------------------------------------------------           
 W dniach 28 i 29 grudnia 2023 roku

 w Wydziale Komunikacji - ul. Niedziałkowskiego 15 

KASA BĘDZIE NIECZYNNA 

z powodu inwentaryzacji rocznej

------------------------------------------------------------------------------      

W dniu 29.12.2023r. Wydział Komunikacji – ul. Niedziałkowskiego 15

 będzie czynny do godz. 10:00

z powodu inwentaryzacji rocznej.

 

------------------------------------------------------------------------------ 

Informujemy, że

w dniu 5 stycznia 2024 r. (piątek)

Starostwo Powiatowe w Zawierciu (także Wydział Komunikacji) 

będzie NIECZYNNE

- dzień wolny od pracy za święto przypadające w okresie rozliczeniowym.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Kontakt elektroniczny z urzędem: sod@zawiercie.powiat.pl

 

Kontakt telefoniczny:

1. Punkt Informacyjny – 32 45 07 103, 32 45 07 100;

2. Sekretariaty – 32 45 07 101, 32 45 07 102;

3. Wydział Architektury - obsługa gmin:

Zawiercie - 32 45 07 141, 32 45 07 127;

Pilica - 32 45 07 127;

Kroczyce, Szczekociny - 32 45 07 143;

Poręba, Włodowice - 32 45 07 144;

Ogrodzieniec, Irządze - 32 45 07 145;

Łazy, Żarnowiec - 32 45 07 138;

Sprawy dot. instalacji gazu - 32 45 07 146;

Naczelnik Wydziału - 32 45 07 147.

4. Wydział Edukacji – 32 45 07 109;

5. Wydział Geodezji - wydanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń dla gmin:

Kroczyce, Włodowice - 32 45 07 166

Szczekociny, Żarnowiec - 32 45 07 172

Ogrodzienie,  Pilica - 32 45 07 170

Łazy - 32 45 07 171

Irządze, Poręba - 32 45 07 169

Wydawanie map - 32 45 07 177

Obsługa geodetów - 32 45 07 178

Obsługa rzeczoznawców - 32 45 07 166

ZUD - 32 45 07 179

Naczelnik Wydziału - 32 45 07 186

6. Wydział Gospodarki Nieruchomościami:

- użytkowanie wieczyste, sprzedaż,  dzierżawa, zarząd gruntów Skarbu Państwa – 32 45 07 193;

- odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne, wywłaszczenia, zwroty nieruchomości, zezwolenia wejścia w teren Skarbu Państwa, ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości – 32 45 07 165;

– regulacja stanów prawnych gruntów Skarbu Państwa - 32 45 07 187;

-  gospodarowanie mieniem powiatu - 32 45 07 157.

7. Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Zarządzania Kryzysowego:

- Referat Rolnictwa i Leśnictwa – 32 45 07 132;

- Referat Ochrony Środowiska i Geolog Powiatowy – 32 45 07 136, 32 45 07 135;

- Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego -32 45 07 107, 32 45 07 108;

8. Wydział Promocji Powiatu i Współpracy z NGO – 32 45 07 160, 32 45 07 161;

9. Wydział Inwestycyjny – 32 45 07 192;

10. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych –  32 45 07 118;

11. Biuro Rady Powiatu – 32 45 07 140;

12. Powiatowy Rzecznik Konsumentów – 32 45 07 149;

13. Biuro Rzeczy Znalezionych -  32 45 07 129;

14. Wydział Dróg Powiatowych – 32 45 07 155, 32 45 07 156;

15. WYDZIAŁ KOMUNIKACJI - ul. Włodowska 21

Rejestracja pojazdów -  32 67 24 190 wewn. 117, 122, 125, 126, 127 lub 535 005 248;

Prawa jazdy -  32 67 14 563 wewn. 113, 111

Transport i zarządzanie ruchem - 32 67 14 563 wewn. 116, 123.

Można zarezerwować kolejkę elektronicznie: bezkolejki.eu/spzawiercie

16. Centrum Usług Wspólnych – Sekretariat - 32 67 107 65;

17. Centralny numer w powiecie do ustalania terminu porady nieodpłatnej pomocy prawnej - 32 45 07 122.