Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Dla mieszkańców

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego

Numery rachunków bankowych

Numery rachunków bankowych Starostwa Powiatowego

Uwaga: od dnia 2 stycznia  2022 roku opłaty wnoszone na rzecz  Starostwa Powiatowego w Zawierciu przyjmowane będą wyłącznie w formie bezgotówkowej na wskazane poniżej rachunki bankowe albo przy użyciu kart płatniczych.

 

Numery rachunków bankowych, na które można dokonywać wpłat:

1. Opłata za użytkowanie wieczyste- nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920
- tel. 32 45 07 117;

2. Opłata za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności-
nr konta: 86 2030 0045 1110 0000 0176 1920

- tel. 32 45 07 117;

3. Opłaty pobierane w Wydziale Komunikacji:

nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410

- za rejestrację pojazdu, za wydanie prawa jazdy, pozostałe opłaty

- tel. 32 67 24 190, 32 67 21 045, 32 67 14 113, 535 005 248

4. Opłata za dziennik budowy oraz opłata za przygotowanie dziennika budowy

- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 45 07 141 do 146;

7. Opłata za wydanie karty wędkarskiej- nr konta: 48 2030 0045 1110 0000 0205 3410
- tel. 32 45 07 132;

8. Opłaty za usługi geodezyjne- nr konta: 56 2030 0045 1110 0000 0205 3460
- tel. 32 45 07 166, 32 45 07 176, 32 45 07 177, 32 45 07 185, 32 45 07 169;

9. Opłaty Skarbowe prosimy uiszczać na wskazany rachunek bankowy Urzędu Miasta Zawiercie:

(w tym: wydawanie zaświadczeń dla klubów sportowych i stowarzyszeń zwykłych – 17 zł, decyzja o wpisie do ewidencji KS – 10 zł)
- nr konta: 95 1240 2975 1111 0010 4312 8173 - tel. 32 67 216 61-3;

10. Opłaty za zajęcie pasa drogowego (płatności tylko w formie przelewu bankowego)

- nr konta 37 1600 1462 1016 7904 9000 0026 -  każdorazowo z podaniem numeru decyzji i roku jej wydania na dowodzie wpłaty - tel. 32 45 07 133.

W przypadku wątpliwości co do wysokości dokonywanej wpłaty prosimy o kontakt telefoniczny na wskazane wyżej odpowiednie numery telefonów.