Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: WYKAZ STOWARZYSZEŃ

Terenowe jednostki organizacyjne

JURAJSKI KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI SPORTOWYCH
ul. Stawowa 1, 42-454 Niegowonice
tel.:  (+48) 505 514 677

Prezes: Jan Kaliński

KLUB MYŚLI POLITYCZNEJ „DZIEKANIA” ODDZIAŁ W ZAWIERCIU
ul. Cmentarna 8, 41-400 Zawiercie

 nie działa

OGÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE KRESOWIAN– WIERZYCIELI SKARBU PAŃSTWA
ul. Huldczyńskiego 18/26, 42-400 Zawiercie

 nie działa

POLSKI CZERWONY KRZYŻ ZARZĄD REJONOWY W ZAWIERCIU
ul. Stary Rynek 10, 42-400 Zawiercie
tel.:  693 022 535
   
 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec

nie działa

 
POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ ODDZIAŁ W ZAWIERCIU
ul. Pastewna 6, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 32 67 23 917; 504 798 363

Prezes: Kazimierz Dziedzic

POLSKI ZWIĄZEK Hodowców GOŁĘBI POCZTOWYCH ODDZIAŁ ZAWIERCIE
ul. Armii Krajowej 121 A, 42-480 Poręba

Prezes: Jacek Dziurkowski

POLSKI ZWIĄZEK KATOLICKO- SPOŁECZNY ODDZIAŁ W ZAWIERCIU
ul. Dmowskiego 10/44, 42-400 Zawiercie
   
nie działa  
   
 
POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH KOŁO TERENOWE W ZAWIERCIU
ul. Powstańców Śląskich 1, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 032 67 230 37
KRS: 0000012847
Bank Śląski O/Chorzów
Nr konta: 30 1050 1243 1000 0010 0000 2780
Prezes: Grażyna Wójcik
Wejście budynek COP

 

POLSKI ZWIĄZEK RENCISTÓW I INWALIDÓW ODDZIAŁ W ZAWIERCIU
ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 32 67 107 10, wew. 552

Prezes: Janina Krasoń

Koło POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKI Nr 34 ŁAZY
ul. Brzozowa 7/2, 42-450 Łazy
tel.:  (+48) 661 895 772

Prezes: Marek Osmólski

POLSKIE STOWARZYSZENIE DIABETYKÓW KOŁO ZAWIERCIE
ul. 11 Listopada 2/2, 42-400 Zawiercie
nie działa  
 
POLSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE ODDZIAŁ W ZAWIERCIU
ul. Formierska 3, 42-480 Poręba
tel.:  (+48) 506 154 430
dyrektor:  Ewa Gawron

 

POLSKIE TOWARZYSTWO LEKARSKIE

ul. Miodowa 14, 42-400 Zawiercie

nie działa

 
POLSKIE TOWARZYSTWO TURYSTYCZNO – KRAJOZNAWCZE ZAWIERCIE
ul. Sikorskiego 6, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 32 67 218 41

Prezes: Andrzej Gudyś

RATOWNICTWO WODNE RZECZPOSPOLITEJ - ODDZIAŁ GLIWICE - DRUŻYNA ZAWIERCIE
ul. Rolnicza 16 a, 42-400 Zawiercie
tel.:  884 801 668
e-mail:  rwr.druzynazawiercie@gmail.com

Zbigniew Fielek - Kierownik Drużyny Zawiercie

STOWARZYSZENIE „CIVITAS CHRISTIANA” ODDZIAŁ TERENOWY W ZAWIERCIU
ul. Blanowska 49, 42-400 Zawiercie

nie działa

TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE KOŁO W ZAWIERCIU
ul. Grunwaldzka 15, 42-400 Zawiercie
e-mail: zawiercie@toz.pl  
 
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ODDZIAŁ POWIATOWY W ZAWIERCIU
ul. Rataja 7, 42-400 Zawiercie
brak kontaktu  
 
TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ
ul. Leśna 2, 42-400 Zawiercie

nie działa

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE DRUŻYNA ZAWIERCIE
ul. Wierzbowa 33/12, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 693 404 993

Prezes: Andrzej Kręgiel

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO  HUFIEC ZIEMI ZAWIERCIAŃSKIEJ
ul. Sienkiewicza 1, 42-400 Zawiercie
tel.:  tel: 570 267 165
e-mail:  hufiec@zawiercie.zhp.pl

Komendant: Michał Wnuk

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO GMINNE W KIDOWIE
Wierzbica 9, 42-436 Pilica
brak kontaktu  

 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO GMINNE W PILICY
ul. Żarnowiecka 46a, 42-435 Pilica
brak kontaktu  
 
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO GMINNE W ŻARNOWCU
ul. Krakowska 34, 42-439 Żarnowiec
brak kontaktu  
 
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO MIEJSKIE ŁAZY
ul. Kościuszki 3, 42-450 Łazy
brak kontaktu  
 
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO MIEJSKIE W ZAWIERCIU
ul. Apteczna 25, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 32 67 029 32

 

ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH KOŁO MIEJSKO-GMINNE W OGODZIEŃCU
ul. Kościuszki 158, 42-440 Ogrodzieniec
brak kontaktu  
 
ZWIĄZEK KOMBATANTÓW RP I BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH PRZY CMC ZAWIERCIE S.A.
ul. Piłsudskiego 82, 42-400 Zawiercie
tel.:  (+48) 32 67 25 686

Prezes: Włodzimierz Gorzelak

POLSKIE TOWARZYSTWO STWARDNIENIA ROZSIANEGO ODDZIAŁ W ZAWIERCIU

42-400 Zawiercie, ul. Parkowa 2

tel: 518 456 998

CHRZEŚCIJAŃSKIE STOWARZYSZENIE DOBROCZYNNE ODDZIAŁ TERENOWY W ŁAZACH
ul. Brzozowa 19, 42-450 Łazy
Przewodnicząca: Agnieszka Winczewska