Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
słonecznie
8°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe mogą utworzyć co najmniej 3 osoby fizyczne (art. 40-43 ustawy Prawo o stowarzyszeniach). Osoby prawne (np. firmy, inne organizacje) nie mogą być założycielami ani członkami stowarzyszenia zwykłego. Osoby zakładające stowarzyszenie zwykłe, decydują, jaka będzie nazwa stowarzyszenia i po co ono powstaje (jaki jest jego cel). Ustalają też, gdzie stowarzyszenie ma swoją siedzibę, jaki ma teren działania oraz określają regulamin działalności (dokument ten pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym). Wybierają również przedstawiciela, który będzie reprezentował stowarzyszenie.

Rejestracja stowarzyszenia następuje na pisemny wniosek o wpisanie do Ewidencji stowarzyszeń zwykłych, złożony do organu nadzorującego (Starosty) w Starostwie Powiatowym, właściwym ze względu na siedzibę stowarzyszenia wraz z następującymi dokumentami:

UWAGA!
Wszystkie dokumenty muszą być złożone w oryginale i podpisane przez przedstawiciela albo zarząd stowarzyszenia zwykłego (przez wszystkich członków zarządu).
  1. wniosek o wpisanie do ewidencji stowarzyszeń; we wniosku powinny być: data jego sporządzenia, nazwa organu, do którego jest kierowany (czyli Starosty), adres siedziby stowarzyszenia, adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby stowarzyszenia), numer telefonu kontaktowego do Przedstawiciela lub Zarządu, podpis przedstawiciela lub Zarządu (jeśli wniosek o wpis składa Zarząd - podpisują go wszyscy członkowie Zarządu). Można podać adres poczty elektronicznej;
  2. regulamin działalności stowarzyszenia;
  3. protokół z zebrania założycielskiego podpisany przez przewodniczącego zebrania i protokolanta wraz z załącznikami:
  •  uchwałą o powołaniu stowarzyszenia wraz z podaniem siedziby,
  •  uchwałą o zatwierdzeniu regulaminu działalności,
  •  uchwała o powołaniu Przedstawiciela reprezentujacego stowarzyszenie zwykłe albo Członków Zarządu zawierająca imię/imiona i nazwisko/-a, adres zamieszkania oraz nr PESEL;
  •  uchwała o powołaniu członków organu kontroli wewnetrznej, o ile Regulamin działaności przewiduje ten organ (imiona i nazwiska, adres zamieszkania oraz nr PESEL).
  1. lista założycieli, zawierająca: imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, adres  zamieszkania wraz z kodem własnoręczny podpis;
  2. oświadczenie dotyczące siedziby (zgoda właściciela budynku na to, by siedziba stowarzyszenia mieściła się pod wskazanym adresem).


 Starosta – jeśli nie ma uwag i zastrzeżeń co do celu powstania stowarzyszenia – wpisuje je do swojej Ewidencji stowarzyszeń zwykłych.

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

- powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

- zrzeszać osób prawnych;

- prowadzić działalności gospodarczej;

- prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Stowarzyszenie zwykłe uzyskuje środki na działalność ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe może otrzymywać dotacje na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Ponieważ stowarzyszenie zwykłe stanowi prostszą formę stowarzyszenia (nie wymaga rejestracji w KRS),to jednak  zgodnie z obowiązujacymi przepisami posiadając tzw. ułomną osobowość prawną, by móc funkcjonować,  musi posiadać numery REGON i NIP. Dlatego po otrzymaniu informacji o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych, organizacja taka powinna zgłosić się do urzędu statystycznego właściwego ze względu na swoją siedzibę (odpowiedni adres można znaleźć na stronie internetowej GUS www.stat.gov.pl) i wystąpić o nadanie numeru REGON. Aby uzyskać REGON, stowarzyszenie zwykłe wypełnia formularz wniosku RG-OP.

Wniosek RG-OP można pobrać ze strony http://bip.stat.gov.pl/dzialalnosc-statystyki-publicznej/rejestr-regon/formularze-regon-papierowe/  Do tego formularza stowarzyszenie zwykłe powinno załączyć swój regulamin i kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji stowarzyszeń. Przykładowo wypełniony formularz dostępny tutaj: /formularz-RG-OP

Wniosek można złożyć osobiście - Zaświadczanie o numerze REGON wydawane jest wtedy "od ręki" - lub przesłać pocztą, a wtedy REGON zostanie wydany w ciągu 7 dni od daty otrzymania formularza przez właściwy urząd statystyczny.

Kiedy stowarzyszenie zwykłe otrzyma numer REGON, musi jeszcze złożyć wniosek w urzędzie skarbowym o nadanie numeru identyfikacji podatkowej - NIP.

Stowarzyszenie zwykłe obowiązują te same wymogi w zakresie sprawozdawczości co stowarzyszenie zarejestrowane w KRS. Oznacza to, że stowarzyszenia zwykłe muszą prowadzić bieżącą księgowość, a także sporządzać roczne sprawozdanie finansowe ze swojej działalności i składać je do właściwego urzędu skarbowego wraz z roczną deklaracją CIT-8.

Stowarzyszenie zwykłe ze względu na prowadzoną działalność, składki członkowskie, dotacje itp. może posiadać konto bankowe.

Warto pamiętać, że po założeniu rachunku bankowego stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek zgłosić numer rachunku do urzędu skarbowego wypełniając NIP-2 jako zgłoszenie aktualizacyjne.

Opłata skarbowa za wydanie Zaświadczenia o wpisie do rejestru stowarzyszeń zwykłych wynosi 17,00 zł

- płatność w Kasie Starostwa - I piętro, pokój 116 w godzinach: pon. 7.00-15.00, wt.-czw. 7.00-14.00, pt. 7.00-13.00, przerwa: 9.30 do 9.45 lub na rachunem bankowy Starostwa Powiatowego dostępny w zakładce: Dla Mieszkańców - Numery Rachunków Bankowych: https://zawiercie.powiat.pl/numery-rachunkow-bankowych-starostwa-powiatowego.html

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.