Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 14 czerwca 2024
Imieniny: Bazyli, Eliza, Justyna
słonecznie
8°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec
Powróć do: Współpraca z NGO

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji Starosty: KS, UKS, Stowarzyszenia zwykłego

 

Likwidacja i wykreślenie z ewidencji Starosty:

- klubu sportowego działającego  w formie stowarzyszenia, nieprowadzącego działalności gospodarczej, 
- uczniowskiego klubu sportowego,
- stowarzyszenia zwykłego.

 

Wykreślenie klubu sportowego działającego w formie uczniowskiego klubu sportowego (UKS) lub stowarzyszenia, którego statut nie przewiduje prowadzenia działalności gospodarczej albo stowarzyszenia zwykłego - z ewidencji prowadzonej przez Starostę - jest możliwe dopiero po zakończeniu likwidacji.

Dokonuje się jej na zasadach dotyczących stowarzyszeń (art. 36-39 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

Likwidacja klubu/stowarzyszenia polega na całkowitym zakończeniu jego działalności, zadysponowaniu jego mieniem oraz wykreśleniu z ewidencji po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli.

Przebieg postępowania:

1. Jeżeli członkowie stowarzyszenia/klubu sportowego chcą, aby zakończył on swoją działalność i byt prawny, powinni na zebraniu członków:

 • sporządzić listę obecności,
 • podjąć zgodną z zapisami statutu (w przypadku stowarzyszeń zwykłych: regulaminu) uchwałę o rozwiązaniu klubu/stowarzyszenia,
 • sporządzić protokół z zebrania.

W uchwale należy określić datę rozwiązania stowarzyszenia/klubu, która zarazem wyznaczy początek jego likwidacji; wskazać cel, na który przeznaczony zostanie majątek likwidowanego podmiotu; można także powołać likwidatora. W przypadku braku takiego wskazania likwidatorami stają się członkowie zarządu (art. 36 ust. 1 ustawy Prawo o stowarzyszeniach).

2. Następnie likwidator:

 • pisemnie zawiadamia starostę (w terminie 14 dni od podjęcia uchwały) o wszczęciu postępowania likwidacyjnego klubu/stowarzyszenia oraz dołącza protokół z walnego zebrania wraz z uchwałą o rozwiązaniu stowarzyszenia/klubu i listą obecności,
 • podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu postępowania likwidacyjnego (np. poprzez ogłoszenie w prasie / na stronie internetowej/na tablicy ogłoszeń urzędu na okres 30 dni).

3. W dalszej kolejności likwidator:

 • sporządza protokół przekazania dokumentów stowarzyszenia/klubu na przechowywanie – archiwizacji dokumentów (protokół podpisują zdający i przejmujący);
 • przygotowuje listę wierzycieli i dłużników;
 • przystępuje do zbycia majątku stowarzyszenia i egzekwowania długów oraz do zaspokojenia wierzycieli;
 • tworzy sprawozdanie finansowe
 • dokonuje zamknięcia ksiąg rachunkowych,
 • zawiadamia bank prowadzący obsługę stowarzyszenia/klubu,
 • dokonuje niezbędnych czynności urzędowych związanych z zakończeniem działalności,
 • składa do starosty wniosek o wykreślenie stowarzyszenia/klubu sportowego z ewidencji, sprawozdanie finansowe na koniec likwidacji oraz dowód opłaty skarbowej w wysokości 10 zł za wydanie decyzji (opłata dotyczy tylko Klubów Sportowych).

Dopiero z chwilą wykreślenia z ewidencji stowarzyszenie/klub traci osobowość prawną. Od decyzji w terminie 14 dni od chwili jej otrzymania można się odwołać za pośrednictwem starosty do Samorządowego Kolegium Odwoławczego właściwego ze względu na siedzibę stowarzyszenia/klubu.

Pliki do pobrania:

Wzór_Protokół z Walnego zebrania
Format: docx, 14.38 kB
Wzór_Uchwały o rozwiązaniu
Format: docx, 16.8 kB
Wzór_ lista obecności
Format: docx, 14.8 kB
Wzór_Obwieszczenia
Format: docx, 14.88 kB
WNIOSEK DO STAROSTY - składa likwidator
Format: docx, 22.94 kB
klauzula Informacyjna
Format: doc, 45.5 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.