Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
23°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Natychmiastowe wyegzekwowanie decyzji przez Prezydenta jest koniecznością

Decyzja_1_strona 

Mieszkańcy ulicy Glinianej są zalewani, droga powiatowa niszczona wodami spływającymi z Góry Blanowskiej – Panie Prezydencie, czas wyegzekwować DECYZJĘ i przywrócić zaburzone stosunki wodne! Przypominamy, że SĄD NIE WSTRZYMAŁ JEJ WYKONALNOŚCI.

 

Mieszkańcy pytają, więc wyjaśniamy:

Wyegzekwowanie zapisów decyzji leży tylko i wyłącznie po stronie Prezydenta Miasta Zawiercie. Starosta nie może tego zrobić, gdyż nie jest organem do tego uprawnionym. Właściwym organem jest w tym przypadku jedynie Prezydent. 

 

Zgodnie z Ustawą Prawo wodne: „Jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub prezydent miasta może, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom”. Taka sytuacja miała miejsce w przypadku ulicy Glinianej - w 2017 roku przy nowo wybudowanej nieruchomości jeden z mieszkańców zaczopował przepust znajdujący się na jego działce.

 

Co orzekł w DECYZJI Prezydent Zawiercia?

1) Nakazać Pani (...)  oraz Panu (…) - właścicielom działki o numerze ewidencyjnym (….. obręb Blanowice) wykonanie urządzenia zapobiegającego szkodom poprzez:

- budowę rurociągu o średnicy minimum 500 mm, w części działki (….)  przy południowej granicy, w osi zamontowanego przepustu, w celu umożliwienia swobodnego przepływu wód powierzchniowych, z wylotem zlokalizowanym na końcowej skarpie nadsypanego terenu w kierunku zachodnim, odprowadzającego wody do sieci rowów.

 

2) Nakazać zarządcy drogi powiatowej ulicy Glinianej w Zawierciu czyli Zarządowi Powiatu Zawierciańskiego, przywrócenie do stanu poprzedniego w zakresie odbudowy naturalnego spływu wód poprzez:

- wykonanie przepustu 600 mm w miejscu istniejącego poprzednio tj. zlokalizowanego w pasie drogowym drogi powiatowej ulicy Glinianej w Zawierciu na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2393/7 (k.m. 10, obręb Blanowice) i 2591/2 (k.m. 8, Blanowice), na wysokości nieruchomości nr 58 ulicy Glinianej w Zawierciu.

 

3) Nakazać Państwu (…) – właścicielom działki o numerze ewidencyjnym (… obręb Blanowice), wykonanie urządzenia zapobiegającego szkodom poprzez:

- przebudowę istniejącego rurociągu 200 mm zlokalizowanego przy południowej granicy działki (…) na rurociąg o średnicy minimum 500 mm pozwalający na swobodny i bezpieczny przepływ wód powierzchniowych z terenów położonych powyżej ulicy Glinianej, po jej wschodniej stronie. 

 

Dlaczego Prezydent nie egzekwuje zapisów tej DECYZJI? 

W Uzasadnieniu czytamy przecież m.in.: „Bezsprzecznym jest fakt, że zastoiska wodne przy ulicy Glinianej, w rejonie nieruchomości numer 58, pojawiły się, gdy przepust pod drogą ulicy Glinianej przestał być drożny. Bezsprzecznym jest również, że doszło do zakłócenia dotychczas (przed zasypaniem przepustu) ustalonego spływu wód – to jest ze wschodu przez działkę Państwa  (…) w poprzek ulicy Glinianej, a następnie poprzez działkę należącą obecnie do Pani (…) i Pana (…). Taki spływ wód potwierdzają także warstwice na mapach topograficznych. (…)

Kolejność wykonywania zaleceń winna zapewnić sprawne działanie całości systemu odprowadzenia wód. W pierwszej kolejności należy wykonać urządzenie zapobiegające szkodom poprzez wykonanie rurociągu na działce nr (…..). Następnie należy wykonać działania na działkach 2591/2; 2393/7 dr – przebudować system odwodnienia ulicy Glinianej, wymienić przepust pod ulicą Glinianą. Ostatnim elementem koniecznym do wykonania jest przebudowa rurociągu 200 mm zlokalizowanego przy południowej granicy działki nr (……) na rurociąg o średnicy minimum 500 mm – doprowadzić do stanu zgodnego z zasadami prawa”. 

 

Udrożnienie przepustu jest konieczne – a to zależy od wyegzekwowania przez Prezydenta Zawiercia zapisów własnej decyzji.

 

To mówi PRAWO:

 1. W aktualnym stanie rzeczy pierwszym koniecznym i podstawowym działaniem musi być przymusowa egzekucja Decyzji Prezydenta Miasta Zawiercie z dnia 19 maja 2021r. względem jednej ze stron, która doprowadziła do zaburzenia gospodarki wodnej w rejonie ulicy Glinianej (adresat nr 1 decyzji).

 2. Organem wyłącznie właściwym do egzekucji jest Prezydent Miasta Zawiercie.

 3. Prezydent pozostaje bezczynny w wyegzekwowaniu decyzji względem sprzeciwiającej się strony co najmniej od października 2021r.
 4. Wniesienie przez osobę, która zaburzyła stosunki wodne skargi do Sądu Administracyjnego nie stanowi przeszkody do przymusowego wyegzekwowania decyzji. Potwierdził to Sąd Administracyjny w Postanowieniu z dnia 21.02.2022r. sygn.. II SA/GL 1416/21.

 5. W wymienionym Postanowieniu Sąd jednoznacznie wskazał, że „nie można tracić z pola widzenia faktu, że wykonanie obowiązków nałożonych zaskarżoną decyzją (Prezydenta Miasta Zawiercie – przyp.) ma także na celu ochronę interesów właścicieli gruntów sąsiednich, których nieruchomości narażone są na szkody związane z zakłóceniem stosunków wodnych”. A zatem Sąd zezwolił na przymusowe egzekwowanie decyzji.

 6. Starostwo Powiatowe nie skarżyło decyzji Prezydenta i gotowe jest niezwłocznie wykonać swój zakres prac, jak tylko zlikwidowana zostanie obstrukcja jednej ze stron, która od wykonania zobowiązania się uchyla. 

 7. W tym celu Starosta zażąda od Prezydenta wszczęcia postępowania egzekucyjnego, a w razie jego braku podejmie dalsze działania w oparciu o ustawę o postępowaniu egzekucyjnym w administracji z uwagi na bezczynność Prezydenta jako wierzyciela, jeżeli zostanie ustalone, że Prezydent nie wezwał do wykonania obowiązku stronę w pierwszej kolejności zobowiązaną i nie sporządził tytułu wykonawczego, a następnie wniosku o wszczęcie egzekucji.

 8. Kwestia zalewania ulicy i okolicy bierze swoje źródło w nieprawidłowości zagospodarowania gruntów przyległych. Zalegająca woda nie jest spowodowana urządzeniem drogi.

 9. Starostwo Powiatowe oświadcza, że zaniechanie Prezydenta w kwestii egzekwowania Decyzji czyni Powiat poszkodowanym, a szkody spowodowane przez zaburzenie stanu wody na gruncie będą dochodzone przez Powiat na zasadach ogólnych od Gminy, z uwagi na bezczynność Prezydenta.
   

PODSUMOWANIE

Jedynym dostępnym i niezbędnym środkiem na ustabilizowanie obecnej sytuacji jest natychmiastowe wyegzekwowanie decyzji przez Prezydenta Miasta Zawiercie.

 

 

 

 

powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Pozostałe
aktualności

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.