Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Powróć do: Zrealizowane

W sercu Jury - Powiat Zawierciański zaprasza

W sercu Jury - Powiat Zawierciański zaprasza
Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański
Nazwa projektu: W sercu Jury – Powiat Zawierciański zaprasza!
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 3. Turystyka
Działanie: 3.4. Promocja turystyki
Wartość projektu: 233 227,40 zł
Wartość dofinansowania:  198 243,29 zł
 
Powiat Zawierciański jest beneficjentem projektu "W sercu Jury - Powiat Zawierciański zaprasza" współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2007-2013 Priorytet III. Działanie 3.4. Promocja turystyki. Koszt całkowity projektu to 233 227,40 zł w tym dofinansowanie 85% ze środków EFRR - RPO WSL 2007-2013 w łącznej kwocie 198 243,29 zł, 15% środki własne Powiatu w łącznej kwocie 34 984,11zł. Projekt, realizowany w latach 2009-2010, polegał na promowaniu Powiatu Zawierciańskiego, czyli wszystkich wchodzących w jego skład gmin, jako regionu atrakcyjnego turystycznie, położonego w samym sercu malowniczej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ramach projektu przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Zawierciu wyjeżdżali  na międzynarodowe targi turystyczne, podczas których promowali publikacje dotyczące bazy turystycznej powiatu. W związku tym przygotowane zostały wydawnictwa i materiały promocyjne.

Plan finansowy projektu:
Koszt całkowity projektu: 213 568,79 zł
Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %
Kwota dofinansowania z EFRR:  181 533,47zł
Wkład własny Powiatu Zawierciańskiego: 32 035,32  zł
 
Opis projektu:
 W ramach projektu przeprowadzono następujące działania:
  •  udział przedstawicieli Starostwa Powiatowego w Zawierciu w międzynarodowych targach turystycznych ("INTOUREX" w Sosnowcu, w Targach Gdańskich w Gdańsku, Targach Turystyki i Wypoczynku w Warszawie, Międzynarodowych Targach Turystyki w Berlinie, Targach TOUR SALON w Poznaniu);
  •  druk wydawnictw promocyjnych (3 rodzaje wydawnictw: album fotograficzny, folder promocyjny, mapa turystyczna Powiatu Zawierciańskiego w sumie 17 000 sztuk);
  •  zakup gadżetów promocyjnych (5 rodzajów gadżetów: koszulki z herbem Powiatu, smycze z nadrukiem Powiat Zawierciański, kubki z herbem Powiatu, reklamówki z herbem Powiatu, torby papierowe z herbem Powiatu, w sumie 14 000 sztuk). Wszystkie materiały promocyjne, wydawnictwa i gadżety zostaną zaopatrzone w herb, pełną nazwę beneficjenta oraz logotypy Narodowej Starategii Spójności, Województwa Śląskiego, Unii Europejskiej oraz informację o fakcie, że realizowany projekt został wybrany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, a który współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planowane zadanie będzie pierwszym w pełni spójnym i koordynowanym działaniem promocyjnym mającym na celu podkreślenie walorów turystycznych wszystkich gmin Powiatu Zawierciańskiego.
Celem nadrzędnym/ogólnym projektu było:
  •  Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.
  •  Celem bezpośrednim projektu jest:
  •  Popularyzacja Powiatu Zawierciańskiego jako obszaru atrakcyjnego turystycznie.

„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl”.

"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego 
na lata 2007-2013"

 "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”