Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
16°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. X. Dunikowskiego oraz PCKZ w Zawierciu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu: 1 108 308,62 zł

Poziom dofinansowania: 95 %

Kwota dofinansowania: 1 052 893,19 zł

z tego dofinansowanie  z EFS: 942 062,32 zł

z tego dofinansowanie z Budżetu Państwa: 110 830,87 zł

Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-08-31

Opis projektu:

Przewidziane w projekcie wsparcie ukierunkowane zostało na zwiększenie zdolności do zatrudnienia wśród min. 170 absolwentów (65K, 105M) ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu  w tym min. 7 os. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel ten zostanie osiągnięty w trakcie realizacji projektu, tj. od 01 IX 2017 do 31 VIII 2021 poprzez organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych poszerzających kompetencje uczniów, organizację kursów dających uczniom możliwość uzyskania dodatkowych uprawnień zwiększających ich szanse na rynku pracy, organizację staży/praktyk zawodowych, doradztwo zawodowe oraz włączenie pracodawców w proces przygotowania zawodowego uczniów na wszystkich jego etapach. Wsparcie skierowano również do nauczycieli/lek (5K, 1M) z ZS oraz 14 (7K, 7M) z PCKZ poprzez udział w kursach, studiach podyplomowych, szkoleniach doskonalących oraz stażach. Nastąpi też doposażenie 9 pracowni nauki zawodu, co zwiększy dostęp uczniów i nauczycieli do nowoczesnych technologii. Ważnym elementem projektu będzie współpraca szkoły z otoczeniem społeczno .-gospodarczym.

Planowane doposażenie pracowni w ZS im. X. Dunikowskiego w Zawierciu:

 •  Pracownia geodezji/ dokumentacji geodezyjno - kartograficznej
 •  Pracownika komunikacji w języku obcym zawodowym
 •  Pracownia projektowania architektury krajobrazu

Planowane doposażenie pracowni w PCKZ w Zawierciu:

 •  Pracownia budowlana
 •  Pracownia geodezji
 •  Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 •  Warsztaty szkolne - stanowisko do obróbki mechanicznej
 •  Warsztaty szkolne - stanowisko do obróbki ręcznej
 •  Pracownia Gastronomiczna

Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie:

 •  165 [osób] - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
 •  19 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
 •  3 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
 •  3 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
 •  19 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.