Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
23°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Jurajscy zawodowcy

 

Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego 

 

 Jurajscy Zawodowcy

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu:  1 944 478,00 zł

Poziom dofinansowania: 95 %

Kwota dofinansowania: 1 847 254,10

z tego dofinansowanie  z EFS:  1 652 806,30

z tego dofinansowanie z Budżetu Państwa:  194 447,80 zł

Okres realizacji projektu: od 2020-10-01 do 2022-09-30

Opis projektu:

Celem projektu jest poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe w PowiecieZawierciańskim, we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kształtowanie u uczniów umiejętnościuniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.Grupę docelową projektu stanowią w głównej mierze:1. uczniowie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe,2. pracodawcy w Powiecie Zawierciańskim,3. nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu.Działania w projekcie:1. szkolenia i kursy podnoszące umiejętności uniwersalne, kompetencje kluczowe oraz kwalifikacje zawodowe uczniów,2. staże uczniowskie,3. podnoszenie kompetencji nauczycieli,4. doposażenie placówek edukacyjnych prowadzących kształcenie zawodowe,5. doradztwo edukacyjno-zawodowe.Projekt obejmuje wsparciem uczniów ze specjalnymi potrzebami. Projekt zakłada udział pracodawców w realizacji staż

Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie:

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ] - 145 osób

Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych wprogramie [ osoby ] - 145 osób

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie [osoby ] - 17 osób

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne dorealizacji kształcenia zawodowego [ szt. ] - 8 szkół

Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy [ osoby ] - 60 osób

Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [ osoby] - 145 osób

Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS [ szt.] - 8 szkół

Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabylikompetencje po opuszczeniu programu [ osoby ] - 17 osób

 

 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.