Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
23°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

ZSRCKU w Żarnowcu

ZSRCKU w Żarnowcu

Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański
Nazwa projektu: Rozbudowa ZSRCKU w Żarnowcu o hale na maszyny rolnicze wraz z salą do praktycznej nauki zawodu, zapleczem socjalnym oraz budową bezodpływowego zbiornika.
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
Priorytet: 8. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 8.2. Infrastruktura kształcenia ustawicznego

Plan finansowy projektu:
Koszt całkowity projektu:  2 627 546,59 zł.
Poziom dofinansowania z EFRR: 85 %
Kwota dofinansowania z EFRR: 2 224 600,10 zł.
Wkład własny Powiatu Zawierciańskiego: 402 946,49 zł.
 
Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa ZSRCKU w Żarnowcu o część dydaktyczną i socjalną wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia dydaktycznego. Wnioskowana inwestycja jest niezbędna dla poprawy jakości kształcenia ustawicznego w ZSRCKU w Żarnowcu poprzez doposażenie CKU w niezbędny sprzęt dydaktyczny oraz umożliwienie zaoferowania praktycznej nauki zawodu dla słuchaczy zainteresowanych kierunkami związanymi z mechanizacją rolnictwa.
Realizacja inwestycji pozwoli na uruchomienie nowych kierunków kształcenia (kursy kombajnistów), a także poprawę jakości nauczania słuchaczy w ramach technikum i szkoły policealnej dla dorosłych oraz na zatrudnienie 3 nowych nauczycieli (specjalistów od przedmiotów zawodowych).
Projekt jest zgodny z Priorytetem VIII RPO WSL Infrastruktura edukacyjna, którego celem głównym jest stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa o wysokich kwalifikacjach zawodowych, poszukiwanych na rynku pracy, Działaniem 8.3 Uszczegółowienia RPO WSL Infrastruktura kształcenia ustawicznego, którego celem jest wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w regionie; Typ projektu 1 - Budowa (w tym rozbudowa, nadbudowa, odbudowa), przebudowa, remont i kompleksowe wyposażenie obiektów dydaktycznych kształcenia ustawicznego.
Uzasadnieniem podjętego działania jest założenie, iż rozwój kształcenia ustawicznego znacząco wpływa na wzrost konkurencyjności regionu i rozwój gospodarki rynkowej. Edukacja o wysokiej jakości i efektywności jest kluczowym warunkiem rozwoju społeczeństwa, a także drogą do podnoszenia jakości życia. Stały wzrost liczby słuchaczy skłania do stworzenia odpowiednich warunków w zakresie infrastruktury i wyposażenia placówek CKU w regionie.
Niniejszy projekt zakłada prace związane z:
  •  rozbudową CKU,
  •  wyposażeniem obiektów w urządzenia dydaktyczne oraz inne pomoce naukowe.
Wymienione prace są zgodne z listą typów projektów możliwą do realizacji w ramach działania 8.3 RPO WSL.
Efekt realizacji:
Ogólnym celem projektu jest zatem wzrost dostępności i poprawa warunków kształcenia ustawicznego w Żarnowcu dzięki rozbudowie istniejącego obiektu ZSRCKU o część dydaktyczną, halę maszyn oraz zakup niezbędnego wyposażenia.
Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych budynków szkolnych - 450 osób
Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/wyremontowanych sal dydaktycznych - 450 osób
Cele cząstkowe projektu można określić jako:
  •  udostępnienie mieszkańcom Żarnowca (450 słuchaczom ZSRCKU) nowoczesnego ośrodka edukacji ustawicznej, w którym będą się odbywały zajęcia dydaktyczne dostosowane do potrzeb lokalnego rynku pracy.
  •  dostosowanie nowego obiektu do aktualnych wymogów sanitarnych, bhp i ppoż, i innych ustalonych w prawie budowlanym dla obiektów użyteczności publicznej.
  •  Wśród niemierzalnych celów ogólnych projektu można zdefiniować następujące:
  •  poprawa estetyki i ergonomii obiektu,
  •  wzmocnienie wśród mieszkańców świadomości rozwiązywania przez beneficjenta problemów związanych z niską jakością dostępnej infrastruktury edukacyjnej,
  •   realizacja założeń strategicznych w narodowych, regionalnych i lokalnych programach rozwoju edukacji.
„Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl
 
"Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Śląskiego na lata 2007-2013"
 
 "Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.