Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Sobota, 20 kwietnia 2024
Imieniny: Agnieszka, Teodor, Czesław
deszcz
3°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów dla poddziałania: 11.2.1. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu: 906 160,88 zł

Poziom dofinansowania: 95 %

Kwota dofinansowania: 860 852,83 zł

z tego dofinansowanie  z EFS:  770 236,74

z tego dofinansowanie z Budżetu Państwa:   90 616,09 zł

Okres realizacji projektu: od 2017-09-01 do 2021-08-31

Opis projektu:

Głównym celem projektu jest dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy oraz wzrost zatrudnienia 140 absolwentów (3K, 137M) w tym 5 z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (5M) w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu, jak również wzrost umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli (K1; M5) w okresie 1.09.17-31.08.21.

Poprawa jakości i efektywności kształcenia nastąpi dzięki:

- 140 uczniów uzyska uprawnienia poprzez udział w stażach, kursach, wizytach zawodowych;

-podniesienie umiejętności i kompetencji zawodowych min.6 nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu poprzez udział w kursach, stażach;

-zwiększenie stopnia dostosowania działań edukacyjnych do potrzeb i możliwości uczniów

poprzez wprowadzenie doradztwa edukacyjno -zawodowego;

-poprawa współpracy szkoły z otoczeniem społeczno - gospodarczym;

-poprawa technicznych warunków kształcenia zawodowego - doposażenie pracowni

Planowane doposażenie pracowni w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu:

 •  Pracownia programowania obrabiarek sterowanych numerycznie
 •  Pracownia rysunku technicznego
 •  Pracownia pojazdów samochodowych
 •  Pracownia plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B
 •  Pracownia przepisów ruchu drogowego

Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu w projekcie:

 •  90 [osób] - Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach u pracodawcy
 •  6 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu objętych wsparciem w programie
 •  2 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego
 •  2 [szt.] - Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS
 •  6 [osób] - Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu

ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

ZAJĘCIA Z DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

W dniach od 12 do 25 kwietnia 2018 roku uczniowie zakwalifikowani do projektu „Nowa jakość kształcenia zawodowego w ZS im. gen. J. Bema w Zawierciu” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (EFS) – Oś priorytetowa XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego; Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów; Poddziałanie 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT, realizowanego przez Powiat Zawierciański, dzięki środkom uzyskanym przez Wydział Rozwoju Inwestycyjnego Powiatu odbywali zajęcia z doradztwa edukacyjno - zawodowego.
Każdy ze 110 uczestników wziął udział w dwugodzinnych indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym.

Zajęcia te pozwoliły na uzyskanie przez uczniów:

 • wiedzy o własnej osobie, swoich uzdolnieniach, zainteresowaniach, predyspozycjach, mocnych i słabych stronach,
 • wiedzy na temat zawodów, wymagań psychofizycznych, warunkach pracy, szans na zatrudnienie,
 • postaw: motywacji do nauki, świadomości konieczności ciągłego uczenia się, poczucia własnej wartości, otwartości na potrzeby innych, wrażliwości na sprawy kobiet i mężczyzn, elastycznego dostosowywania się do zmian,
 • umiejętności planowania i organizowania własnego uczenia się, planowania własnej pracy, poszukiwania rozwiązań, radzenia sobie z nietypowymi i złożonymi problemami, podejmowania trafnych decyzji.

Dla każdego uczestnika został opracowany Indywidualny Plan Działania mający na celu zaplanowanie ścieżki rozwoju ucznia, uczestnika projektu, zgodnie z jego kompetencjami.

 

Pliki do pobrania:

Regulamin uczestnictwa w projekcie
Format: pdf, 538.4 kB
Załącznik nr 2 Kryteria oceny stażu zawodowego
Format: pdf, 185.15 kB
Załącznik nr 3 Lista obecności
Format: pdf, 193.04 kB
Załącznik nr 4 Umowa o staż / praktykę
Format: pdf, 253.22 kB
DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.