Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Poniedziałek, 20 maja 2024
Imieniny: Aleksander, Bernardyn, Bazyli
pochmurno
15°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1. Aktywna integracja poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób
i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański
Nazwa projektu: „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno - zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 1. Aktywna integracja

Poddziałanie:6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty OPS i PCPR.

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu: 2 250 039,00 zł
Poziom dofinansowania: 1 912 533,15 zł 85 %

Wkład własny: 337 505,85 zł

Opis projektu:

Projekt kierowany jest do osób z niepełnosprawnościami, rodzin zastępczych
i wychowanków pieczy zastępczej. 
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społecznych
i zawodowych u tych osób. Osoby z niepełnosprawnościami dzięki uczestnictwu w działaniach projektowych  będą mogły podnieść swoje kompetencje życiowe i zawodowe, rozwinąć motywację do podejmowania aktywności, zintegrować się ze społeczeństwem oraz poprawić sprawność fizyczną, uzyskać wsparcie informacyjne. Rodziny zastępcze uzyskają specjalistyczne wsparcie psychologa, terapeuty, coacha, logopedy, zdobędą wiedzę na temat zasad funkcjonowania rodziny zastępczej oraz wiedzę i umiejętności niezbędne w pełnieniu funkcji opiekuńczo- wychowawczej. Dla czwórki pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia zapewniona zostanie możliwość zamieszkania w mieszkaniu treningowym mieszczącym się
w Górze Włodowskiej.

Wśród usług aktywnej integracji w obszarze społecznym, edukacyjnym, zawodowym
i zdrowotnym, które będą realizowane w projekcie znajdą się m.in.: specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, terapeutyczne, szkolenia zawodowe oraz staże zawodowe, zespół ćwiczeń i indywidualne zajęcia rehabilitacyjne, wyjazd rehabilitacyjny, warsztaty i treningi w formie wyjazdowej oraz stacjonarnej, spotkania integracyjne, wyjazdy kulturalno - edukacyjne, grupy samopomocowe i warsztatowe. Udział w projekcie jest bezpłatny. Realizacja działań projektowych potrwa do 31.12.2020r.

Zakładane wskaźniki produktu w projekcie:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa 150: - Kobiety 101, Mężczyźni 49

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa 96: Kobiety 62, Mężczyźni 34

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu [ osoby ] Ogółem wartość docelowa 41: Kobiety 25, Mężczyźni 16

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu [ osoby ] Ogółem wartość docelowa 28: Kobiety 20, Mężczyźni 8

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) [ osoby ] Wartość docelowa 20: Kobiety 11, Mężczyźni 9

Informacje na temat realizacji projektu uzyskać można w siedzibie PCPR
w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4, w Zespole ds. realizacji projektu, pok. 3 oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery 32 67 107 48, 32 67 080 04, a także na stronie internetowej http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.