Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Wtorek, 23 lipca 2024
Imieniny: Bogna, Brygida, Apolinary
pochmurno
23°C
IrządzeKroczyceŁazyOgrodzieniecPilicaPorębaSzczekocinyWłodowiceZawiercieZarnowiec

Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciański

Nowa jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Zawierciańskim

Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciański

Projekt ten realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej IX. Włączenie społeczne działanie 9.1.

Nazwa beneficjenta: Powiat Zawierciański
Nazwa projektu: „Tu zaczyna się rodzina – wsparcie i rozwój rodzicielstwa zastępczego w Powiecie Zawierciańskim”

Program: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie: 9.2.5. Rozwój usług społecznych – konkurs

Plan finansowy projektu:

Koszt całkowity projektu:  920 544,40 zł
Poziom dofinansowania: 93,00 %

Kwota dofinansowania:  856 106,29 zł

z tego dofinansowanie  z EFS: 782 462,74 zł

z tego dofinansowanie z Budżetu Państwa: 73 643,55 zł

Wkład własny: 64 438,11 zł

Opis projektu:

Celem jest zapewnienie osobom wykluczonym lub zagrożonym wykluczeniem społecznym sprawującym pieczę zastępczą zamieszkującym w Powiecie Zawierciańskim wzmocnienia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych przez objęcie ich kompleksowymi usługami z zakresu wspierania rodziny i pieczy zastępczej zgodnie z przeprowadzoną analizą indywidualnych potrzeb i problemów, a także przeszkolenie kandydatów/ek na rodziny zastępcze niezawodowe oraz objęcie pracą rodziców biologicznych. Wsparcie rodzicielstwa zastępczego następuje przez szkolenia dla rodzin zastępczych oraz dla kandydatów na rodzinę zastępczą, specjalistyczne konsultacje, poradnictwo, terapię, wyjazdy kulturalne, grupy wsparcia, warsztaty kompetencji, zajęcia edukacyjne. Projekt kierowany jest do 34 osób sprawujących pieczę z otoczeniem, 30 wychowanków, 2rodziców biologicznych oraz do 6 kandydatów na rodziny zastępcze.

Zakładane wskaźniki produktu w projekcie:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa 35: - Kobiety 23, Mężczyźni 12

Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa 20: - Kobiety 15, Mężczyźni 5

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami wspierania rodziny i pieczy zastępczej w programie [ osoby ]

Ogółem wartość docelowa 35: - Kobiety 27, Mężczyźni 8

Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu [ szt.}

Ogółem wartość docelowa: 29

Informacje na temat realizacji projektu uzyskać można w siedzibie PCPR
w Zawierciu przy ul. Daszyńskiego 4, w Zespole ds. realizacji projektu, pok. 3 oraz telefonicznie dzwoniąc pod numery 32 67 107 48, 32 67 080 04, a także na stronie internetowej http://www.pcpr.zawiercie.powiat.pl/

 

 

 

 

 

 

DO GÓRY
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.